АБАБІЛОВА Наталія Миколаївна

 

 

 

Наталія Миколаївна Абабілова – викладач кафедри романо-германської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, аспірант кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського.

Коло наукових інтересів – професійно важливі якості конкурентоздатних перекладачів; формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів.

Наталія Миколаївна має такі авторські публікації та видання:

1. Професійний імідж перекладача як одна зі складових його конкурентоздатності // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.. К.Д.Ушинського. Спеціальний випуск "Сучасні технології в навчанні та вихованні у вищий школі". – Одеса : ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2009. – Частина І. – С. 273-279.

2. До питання про компонентно-структурні особливості конкурентоздатності майбутніх перекладачів // Наука і освіта. – 2009. – №7, вересень-жовтень. – С. 6-9.

3. Конкурентоздатність – необхідна умова розвитку особистості // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. Спецвипуск "Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю : шлях до інтеграції". – Одеса : ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, 2010. – С. 9-13.

4. Підготовка перекладачів як педагогічна проблема // Наукові записки. – Випуск 89(1). У 5 ч. – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С.126-129.

5. Особистісно-управлінський компонент конкурентоздатності майбутніх перекладачів // Вища школа України : національні пріоритети і європейські орієнтири : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. –Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 160.

 

Контактні реквізити:

Україна,  54003,

м. Миколаїв,

пр. Леніна, 189, кв.13;

  Тел.:  0512 37 88 19; 0512 55 61 16

  E-mail: ababilov-av@mail.ru