БИРКУН Людмила Вікторівна

 

 

 

Людмила Вікторівна Биркун – професор кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Л.В. Биркун закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Романо-германська філологія". Захистила дисертацію і отримала ступінь кандидата філологічних наук за двома спеціальностями: 10.02.19 – "Загальне мовознавство" та 13.00.02 – "Методика викладання іноземних мов". Отримала ступінь Магістра освіти в Манчестерському університеті, захистивши дисертацію з теми: "Розробка  програм з іноземної мови для університетів України".

   Людмила Вікторівна викладає чотири лекційні курси – основи наукових досліджень, основи теорії мовної комунікації, методику навчання іноземних мов у середній школі та методику викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, проводить семінарські заняття, викладає ділову англійську мову і практичний курс англійської мови для аспірантів, керує педагогічною практикою, редагує фахові журнали і збірники статей, виступає з доповідями на наукових конференціях, рецензує наукові та методичні роботи, опонує дисертації, керувала чотирма міжнародними проектами з питань розроблення програм і матеріалів та трьома договірними науковими темами і визнана переможницею всеукраїнських конкурсів підручників з англійської мови  для 6-х, 7-х та 8-х класів загальноосвітніх середніх шкіл. Науковець організувала більше 15 міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів та семінарів для вчителів і викладачів іноземних мов, здійснює наукове керівництво 6 кандидатських дисертацій. За її наукового керування було захищено чотири кандидатські дисертації.

Л.В. Биркун є автором понад 130 наукових і науково-методичних праць, надрукованих як в Україні, так і закордоном, рекомендованих Міністерством освіти та науки України до використання, а також 26 одноосібних і у співавторстві підручників і посібників з англійської мови для середньої школи, серед яких є такі:

1. Byrkun Liudmyla. Should we Design Evaluation Criteria for Foreign Languages Textbooks or Course Books? // Комунікація у вік глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків: тези доповідей ТЕСОЛ конференція в м. Києві. –  С.255-257.

2. Биркун Л.В. Яшенкова О.В. Пригодій С.П. Програма курсу "Основи наукових досліджень", спеціальність 6.030500 "Мова та література (із зазначенням мови)". –  К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 16 с.

3. Биркун Л.В. Яшенкова О.В. Програма до курсу "Основи теорії мовної комунікації". – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 25 с.

4. Биркун Л.В., Редько В.Г. та інші. Програма з іноземних мов для загальноосвітніх шкіл // Іноземні мови в навчальних закладах. – Вип.1. К.: Педагогічна преса, 2005.

5.Биркун Л.В. Загальноєвропейські Рекомендації у навчально-методичному комплекті для 5-го класу середніх загальноосвітніх шкіл "Our Friendly English" //  Мовна освіта: шлях до євроінтеграції: тези доповідей Міжнародного форуму. – Львів: МАРУСИЧ, 2005. – С.215-217.

6. Биркун Л.В. Космічна мандрівка з "Нашою англійською" // Іноземні мови в навчальних закладах. – Вип. 5. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С.14-25.

7. Биркун Л.В.  Our English. Підручник для 5 класу загальноосвітніх шкіл. – К.: Освіта, 2005. – 256 с. 

8. Биркун Л.В. Our English. Робочий зошит для 5 класу загальноосвітніх шкіл. – К.: Освіта, 2005. – 120 с.

9. Биркун Л.В. Our English. Книга для вчителя для 5 класу загальноосвітніх шкіл. – К.: Освіта, 2005.

10. Биркун Л.В. Our English. Книга для вчителя для 6 класу загальноосвітніх шкіл. – К.: Освіта, 2006.

11. Биркун Л.В.  Our English. Робочий зошит для 6 класу загальноосвітніх шкіл. – К.: Освіта, 2006.

12. Биркун Л.В.  Our English. Підручник для 6 класу загальноосвітніх шкіл. – К.: Освіта, 2006. – 260 с.

13.Бех П.О., Биркун Л.В., Колтко Н.О., Квасова О.Г. Пономарьова В.А., Смовженко Л.Г. Удосконалення навчання міжкультурного спілкування англійською мовою учнів молодшого шкільного віку. – К.: КНУ, 2006. – 83 с.

14. Биркун Л.В. Колтко Н.О. Богдан С.В. Our  English. Підручник з англійської мови  для 7 класу загальноосвітніх шкіл (шостий рік навчання). – К.: Освіта, 2007. – 240 с.

15. Биркун Л.В. Our  English. Робочий зошит з англійської мови 7 класу загальноосвітніх шкіл (шостий рік навчання). – К.: Освіта, 2007. – 100 с.

16. Биркун Л.В.  Our  English. Книга для вчителя з англійської мови  для 7 класу загальноосвітніх шкіл (шостий рік навчання). – К.: Освіта, 2007. – 98 с.

17. Биркун Л.В.  Our  English. Підручник з англійської мови  для 8 класу загальноосвітніх шкіл (сьомий рік навчання). – К.: Освіта, 2008. – 240 с.

 

Контактні реквізити:

Україна,  02095,

м. Київ,

вул. Княжий Затон, 11, кв.41;

Тел.:  (0 44) 572 65 50; (050) 3516440;

E-mail: lbyrkun@ukr.net, lvbyrk@mail.ru