ЧЕСЬКА Таміла Юріївна

 

 

Таміла Юріївна Чеська – асистент кафедри медичної фізики та інформатики державної  установи  "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь).

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія.

Таміла Юріївна є автором та співавтором таких публікацій:

1. Ческая Т.Ю. Повышение качества высшего медицинского образования  в связи с внедрением современных информационно-компьютерных образовательных технологий / [Ческая Т.Ю., Гнатова Т.А., Ерошенко О.А., Дмитриев Н.А.] // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №14. – С. 149-155.

2. Стучинська Н.В. Тестування у системі кредитно-модульної організації вивчення природничих дисциплін, інформатики та вищої математики у медичному університеті / Н.В.Стучинська,  Т.Ю.Чеська, Т.О.Соколова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія №5. Педагогічні науки : реалії та перспективи – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова., 2010. – Вип. 22. – С. 467-471.

3. Сосновский Ю.В. Организация самостоятельной работы студентов посредством индивидуальных заданий при изучении медицинской математики / Ю.В.Сосновский, Т.А.Соколова, Т.Ю.Ческая // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16.  – С. 235-237.

 

Контактні реквізити:        

Україна, , 95053,

м. Сімферополь,

вул. Мате Залки, буд. 7-В, кв.32;

Тел.: 0652 55 48 89, 0652 63 22 88, 097 36 48 702

E-mail: office@csmu.strace.net

Сайт www.csmu.edu.ua