ГАЛЬЧЕНКО Вікторія Миколаївна

 

 

 

 

Вікторія Миколаївна Гальченко – доцент кафедри психології та педагогіки Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук.

Коло наукових інтересів: дослідження особливостей прояву творчості та винахідливості дошкільників, дитяча словотворчість, соціалізація особистості, особливості спілкування в малих соціальних групах, сімейна психологія.  В. М. Кальченко – автор 25 наукових публікацій з проблем педагогічної та вікової психології, зокрема:

1. Гальченко В.М. Сходинки до творчості. Практичний матеріал для вихователів дошкільних закладів / В. М. Гальченко, І. О. Санжарова // Дитячий садок. Мистецтво.  – 2010. – №1. – С. 25-31.

2. Гальченко В. М. Соціальна значущість творчої діяльності особистості / В. М. Гальченко // Економічні, соціальні та інформаційні проблеми розбудови державності : теорія, методологія, практика : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 14-16 травня 2010 року) / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук. ред. І. Г. Романченко. – Біла Церква, 2010. – С. 73-74.

3. Гальченко В.М. Методика вивчення особливостей прояву винахідливості в дошкільників / В. М. Гальченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.  Серія 12. Психологічні науки : зб. наукових праць. Випуск 32(56). – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 90-96.

4. Гальченко В.М. Результати психодіагностики особливостей прояву винахідливості та чинників її розвитку в дошкільників / В. М. Гальченко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка.  – К., 2010. – Т. ХІІ.  Ч. 7. – С. 98-106.

5. Гальченко В.М. Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці / В. М. Гальченко // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С. 14-26.

Вікторія Миколаївна є також автором двох збірок віршів для дошкільників – "Кольорова карусель" та "Барви України".

 

Контактні реквізити:

09107 Україна,

Київська обл.,

м. Біла Церква,

вул. Ярослава Мудрого, 37

Тел.: (04563) 5-04-24

E-mail: koipopk@ukr.net