Галіцан Ольга Анатоліївна

 

 

 

Ольга Анатоліївна Галіцан – викладач та аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.

Коло наукових інтересів – проблеми педагогіки вищої школи, удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів, формування професійно значущих якостей особистості майбутніх учителів; проблеми підвищення професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів, формування педагогічної фасилітації студентів у процесі навчання у ВНЗ.

Ольга Анатоліївна є автором та співавтором низки публікацій:

1. Галіцан О.А. Педагогічна емпатія як складова структури педагогічної фасилітації вчителя / О.А.Галіцан // Матеріали Міжнародного симпозіуму [«Революція в університетській освіті: глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє»] (25-30 травня 2007 року, м. Одеса). – Одеса, 2007 –    С. 30-31.

2. Галіцан О.А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема / О.А.Галіцан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу»] (22-23 травня 2008 року, м. Одеса). – Одеса, 2008. – С. 139-141.

3. Галіцан О.А. Педагогічна емпатія як складова структури педагогічної фасилітації майбутніх учителів / О.А.Галіцан // Науковий вісник Південно­українського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : збірник наукових праць / головний редактор А.М. Богуш. – Одеса, 2008. – Вип. 6-7. – С.12-17.

4. Галіцан О.А. Місце та роль педагогічної фасилітації в професійній діяльності сучасного вчителя / О.А.Галіцан // Науковий вісник Південно­українського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : збірник наукових праць / головний редактор А.М. Богуш. – Одеса, 2008. – Вип. 10-11. – С. 100-103.

5. Галіцан О.А.  Розвиток педагогічної фасилітації майбутніх учителів / О.А.Галіцан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток наукових досліджень 2008»] (24-26 листопада 2008 року, м. Полтава). – Полтава: ІнтерГрафіка, 2008. – С. 26-28.

6. Галіцан О.А. Педагогічна фасилітація вчителя як передумова його професійного становлення / О.А.Галіцан // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Становлення особистості професіонала: перспективи і розвиток»] (20 лютого 2009 року, м. Одеса). – Одеса, 2009 – С. 74-75.

7. Галіцан О.А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів в умовах особистісно-орієнтованої парадигми освіти / О.А. Галіцан // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки/ За редакцією доктора педагогічних наук, професора В.В. Радула. – Кіровоград:РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2009. – Випуск 83 – с.39-42

8. Галицан О.А. Феномен фасилитации в контексте педагогических взглядов  Р.И.Хмелюк / О.А. Галіцан // Вибрані твори Р.І.Хмелюк. – Одеса : Видавець Букаєв В.В., 2009.  – С. 311-312.

9. Галицан О.А. Педагогическая фасилитация в профессиональной деятельности современного учителя / О.А. Галіцан // Сучасні проблеми навчання і виховання : збірник наукових праць / упорядники: З.Курлянд, І.Бартєнєва. – Одесса, 2009. – С.17-23.

 

Контактні реквізити

65000 м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26

Тел.: 0 (48) 7325105, 0 (96) 1056116

E-mail: ola.ag@mail.ru