ГРИЦЕНКО Ніна Андріївна

 

 

 

Ніна Андріївна Гриценко – заступник директора з науково-методичної роботи  Переяслав-Хмельницького ліцею-інтернату. В 1985 році закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Географія".

У 1983-2009 роках працювала в ЗОШ I-III ст. №2 м.Переяслава-Хмельницького на посаді вчителя географії; має вищу категорію, звання "Старший учитель". Очолювала методичну роботу вчителів географії та історії цього навчального закладу.

У 1996 році отримала диплом про перепідготовку за спеціальністю "Облік і аудит" Української академії зовнішньої торгівлі. За сумісництвом з 1996 до 1999 року працювала в Переяслав-Хмельницькому педагогічному інституті викладачем економічного факультету. Працює над дисертаційним дослідженням з теми "Територіальні ресурси як фактор розвитку території (на прикладі Київської області)".

  Коло інтересів Н.А.Гриценко: методика викладання географії у школі; методика написання науково-дослідних робіт з географії;  розвиток творчих здібностей учнів у системі роботи МАН України; способи формування і розвитку творчого та інтелектуального потенціалу особистості в системі загальної середньої освіти; способи формування творчої еліти школи для поглиблення науково-практичних знань з галузевих наук у ВНЗ та наукових установах.

Ніна Андріївна – автор низки публікацій:

1. Гриценко Н.А.  Формування національної свідомості та патріотизму учнів на уроках географії / Н.А.Гриценко // Сім'я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі : збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький : ПЦ "Ризографіка", 2005.– С. 124-126.

2. Мандрівники, дослідники в шкільному курсі географії : метод. посібник / упоряд. Н.А.Гриценко. – Переяслав-Хмельницький : Видавничий дім "Переяслав", 2005. – 100 с.

3. Гриценко Н.А. Формування творчої еліти – проблема сьогодення / Н.А.Гриценко // Таїна обдарованості : практико-зорієнтований збірник на допомогу тим, хто працює з обдарованими дітьми / укладач Заболотний О.В.; за заг. ред. Клокар Н.І. – Біла Церква : КОІПОПК, 2005. – С. 54-56.

4. Гриценко Н.А. Земля як ресурс просторового розвитку і територіальної організації суспільства: просторове різноманіття землекористування земельних відносин / Н.А.Гриценко // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф.; Київ, 29-30 берез. 2006 р. / за ред. Бистрякова І.К., Новоторова О.С., Ніколаєнко Т.С. – К. : РВПС, 2006. – Т.1. – С. 115-116.

 

Контактні реквізити:

Україна, 08400,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Грушевського, 49;

Тел/факс: (04567) 5-13-25

Тел.: (04567) 5-53-25

Е-mail: LiceumPRXML2008@ukr.net