ГРУДОК-КОСТЮШКО Марина Олександрівна

 

 

  

Марина Олександрівна Грудок-Костюшко – старший викладач кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

 Марина Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій і видань:

1. Грудок-Костюшко М.А. Игра как способ формирования коммуникативной компетенции у иностранных студентов, изучающих русский язык / М.А. Грудок‑Костюшко  // Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития : материалы Международной научно-практической конференции (21-24 июня 2007 г.). – Минск, 2007. – С. 17‑73.

2. Грудок-Костюшко М.А. Новые технологии обучения как средство совершенствования и интенсификации учебного процесса / М.А. Грудок‑Костюшко // Теорія і практика управління педагогічними процесами : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 21-22.

3. Грудок-Костюшко М.О. Сутність сучасних європейських комунікативних технологій та доцільність впровадження їх у систему загальноосвітньої школи / М.О. Грудок‑Костюшко  // Роль інноваційних інформаційно-комунікативних технологій у викладанні базових дисциплін в умовах переходу до профільного навчання : матеріали обласної науково-практичної конференції (13-17 грудня 2007 р.). – Одеса, 2007.

4. Грудок-Костюшко М.А. Инновационные европейские технологии в обучении / М.А. Грудок‑Костюшко  // Революція в університетській освіті: глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє : матеріали Міжнародного симпозіуму, присвяченого 190-й річниці ПДПУ ім. Ушинського (25-30 травня 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 43-44.

5. Грудок-Костюшко М.О. Сутність сучасних європейських комунікативних технологій та доцільність впровадження їх у систему загальноосвітньої школи / М.О. Грудок‑Костюшко // Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (26-29 червня 2008 р.). – Одеса, 2007.  – С. 49-51.

6. Грудок-Костюшко М.А. Воспитательные возможности текстов, используемых в обучении / М.А. Грудок‑Костюшко // Виховання і культура : збірник наукових праць. – Одеса, 2007.  –  №11-12. – С. 80.

7. Грудок-Костюшко М.А. Целесообразность внедрения коммуникативных технологий в систему традиционной школы / М.А. Грудок‑Костюшко // Науковий вісник : збірник наукових праць. – Одеса, 2008. – №4-5. – С. 191-197.

8. Китай : вчера и сегодня : учебно-методическое пособие. – Одесса, 2008. – 30 с.

9. Грудок-Костюшко М.О. Методика впровадження європейських комунікативних технологій у систему вищої освіти / М.О. Грудок‑Костюшко // Виховання і культура. – Одеса, 2009. – №1-2. – С. 59-64.

10. Грудок-Костюшко М.О. До проблеми імплементації сучасних комунікативних технологій у систему загальноосвітньої школи України / М.О. Грудок‑Костюшко // Наука і освіта. – Одеса, 2009. – №3. – С. 51-54.

11. Грудок-Костюшко М.А. Практикум по русскому языку для иностранных студентов : учебно-методическое пособие / М.А. Грудок‑Костюшко. – Одесса, 2009. – 42 с.

12. Грудок-Костюшко М.О. Щодо проблеми впровадження зарубіжного педагогічного досвіду у навчально-виховний процес / М.О. Грудок-Костюшко  // Сучасні проблеми та перспективи розвитку регіональної освіти : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 3-4.

13. Грудок-Костюшко М.О. Розробка та апробація програми стажування студентів з КНР (мовний та країнознавчий аспекти) : науково-методичний посібник. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2009. – 35 с.

14. Грудок-Костюшко М.О. Діалогова компетентність у контексті сучасних наукових досліджень / М.О. Грудок‑Костюшко // Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету ім.. К.Д. Ушинського : збірник наукових праць. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – №7-8. – С. 31-36.

15. Грудок-Костюшко М.О. Das Spiel in der deutschen Stunde (методичні рекомендації для вчителів німецької мови) : науково-методичний посібник / М.О. Грудок‑Костюшко. – Одеса, 2010. – 4 с.

16. Грудок-Костюшко М.А. Формирование лингвокультурологической компетентности у иностранных студентов при работе с текстом на продвинутом этапе обучения / М.А. Грудок‑Костюшко // Підготовка фахівців для іноземних країн у ВНЗ України : проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2010 р.). – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010.

17. Грудок-Костюшко М.О. Діалогізація як шлях гуманізації і демократизації освіти / М.О. Грудок‑Костюшко // Управління освітніми закладами, стан проблем, стратегії розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної студентської конференції (29 жовтня 2010 р.). – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – С. 75-77.

18. Грудок-Костюшко М.О. Діалогова компетентність в умовах реформування сучасної освіти / М.О. Грудок‑Костюшко // Наука і освіта. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – №1. – С. 31-35.

 

Контактні реквізити:

Україна, м. Одеса,

вул. Паустовського, 3, кв.78,

Тел.: 067-788-31-55