КОЛОДЬКО Тетяна Миколаївна

 

 

 

 

Тетяна Миколаївна Колодько – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Навчалась в аспірантурі при КДПІІМ. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з теми: “Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, педагогіка, література, культура, мистецтво, етнографія. Працюючи викладачем англійської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, виявляє зацікавлення новітніми методами викладання іноземних мов й інноваційними технологіями навчання. Впроваджує інтерактивні види й форми навчально-виховної роботи зі студентами з метою підвищення ефективності процесу навчання,  формування високого рівня професіоналізму майбутнього вчителя.

Автор понад 40 наукових  і науково-методичних публікацій у фахових виданнях, навчальних програм з методики викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, учасник всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій і семінарів.

Співавтор 2 підручників з англійської мови за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В1+) студентів вищих педагогічних навчальних закладів, схвалених Міністерством освіти і науки України.

 

Контактні реквізити:

Україна,

04201, м. Київ 58000,   

вул. Полярна 7, кв. 193

Тел.:  р.: 239-33-38, м.: 068-376-05-26