Баранова Вікторія Анатоліївна

 

 

image003

 

Вікторія Анатоліївна Баранова – методист із суспільно-гуманітарних дисциплін науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, завідуюча науковою лабораторією слов’янських мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.

Коло інтересів В.А.Баранової: розроблення навчально-методичного забезпечення славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу, дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність освітнього закладу та вчителя, інноваційні педагогічні технології, методологія особистісно-орієнтованого уроку української літератури.

Вікторія Анатоліївна – автор і співавтор 27 публікацій, навчально-методичних посібників для директорів, заступників директорів навчальних закладів, учителів української мови і літератури:

1. Баранова В. А. Буду я навчатись мови золотої : сценарій першого уроку в 5 класі / В. А. Баранова, Л. М. Соболь // Освітянська трибуна. – 2006. – Серпень. – С. 4-6.

2. Баранова В. А. Неоромантичне двосвіття «Лісової пісні» Лесі Українки. Розробка особистісно орієнтованого заняття з української літератури (10 клас) / В. А. Баранова // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту : науково-методичний посібник. / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – Випуск 2. – С.118-119.

3. Баранова В.А. Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури [Електронний ресурс] / В.А.Баранова // Народна освіта. – 2008. – Випуск 1(4). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

4. Вікторія Баранова. Слово Боже рятує любов’ю… Вивчення Біблії у 8-му класі / В. А. Баранова // Українська мова та література. – 2006. – Число 1-2 (449-450). – С. 12-14.

5. Слободянюк Н. Г., Баранова В. А., Соболь Л. М., Смаглюк І. І., Щербина О. М., Яременко О. І. Використання технологій особистісно орієнтованого навчання на уроках української літератури : навчально-методичний посібник / Н. Г. Слободянюк, В. А. Баранова та ін. // за ред. О.В. Чубарук, Н.Г. Слободянюк. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – С. 9-14, 26-48, 52-59, 64-66, 79-89.

6. Баранова В. А. Новаторство літературного стилю Михайла Коцюбинського : урок української літератури у 8 класі [Електронний ресурс] / В. А. Баранова //   Мій кращий урок. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2009. – Квітень. – Режим доступу:  http://bestlessons.at.ua/.

7. Соціально-психологічна драма І. Я. Франка "Украдене щастя":  проблематика твору (проблема морального вибору, щастя і кохання, вірності і зради, гріха і честі, місця та ролі жінки в суспільстві, соціальної нерівності), характеристика персонажів: урок української літератури в 10 класі [Електронний ресурс] / В. А. Баранова //   Мій кращий урок. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2009. – Квітень. – Режим доступу:  http://bestlessons.at.ua/.

8. Основні мотиви лірики творчості Лесі Українки 90-х років ХІХ початку ХХ століття ("Стояла я і слухала весну", "Як я люблю оці години праці", "І все-таки до тебе думка лине", "Contra spem spero!") : урок української літератури в 10 класі [Електронний ресурс] / В. А. Баранова //   Мій кращий урок. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2009. – Квітень. – Режим доступу:  http://bestlessons.at.ua/.

9. Баранова В. А. Вступ до слов’янознавства. 5-6 класи : авторська програма факультативного курсу / В. А. Баранова, Н. В. Бобраніцька. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 41 с.

10. Баранова В. А. Історія слов’янських держав. 7-9 класи : авторська програма факультативного курсу / В. А. Баранова, Н. В. Бобраніцька. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 69 с.

11. Баранова В. А. Міфологія та вірування слов’ян. 9-10 класи : авторська програма факультативного курсу / В. А. Баранова. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 48 с.

12. Казки західних слов’ян : хрестоматія-посібник для 4 класу / авт. та упор. Клименко Т. М., Баранова В. А., Ронська Т. І.  – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 100 с.

13. Казки південних слов’ян : хрестоматія-посібник для 3 класу  / авт. та упор. Клименко Т. М., Баранова В. А., Черниш С. П. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 94 с.

14. Казки східних слов’ян : хрестоматія-посібник для 2 класу / авт. та упор. Клименко Т. М., Баранова В. А., Колісник О. О. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 94 с.

15. Російські народні казки : хрестоматія-посібник  для вчителя / авт. та упор. Клименко Т. М., Баранова В. А., Данілова Л. М. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 82 с.

16. Петрик Ю. Ф. Навчально-методичне забезпечення славістичного напряму навчально-виховного процесу спеціалізованого освітнього закладу / Ю. Ф. Петрик, В. А. Баранова. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – с. 34.

17. Баранова В. А. Символізм поеми-містерії Т.Шевченка "Великий льох" : урок української літератури в 9 класу / В. А. Баранова // Українська мова і література (Шкільний світ). – 2011. – №  5-7 (693-695). – С. 9-12.

18. Баранова В. А. Діяльність шкільного євроклубу "Слов’янське братство" як об’єднання молодіжної демократії / В. А. Баранова // Школа (Шкільний світ). – 2011. – 2011. – № 16 (66). – С.82-93.

19. Баранова В. А. Вступ до слов’янознавства : авторська програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів / В. А. Баранова, Н. В. Бобраніцька // Школа. – 2011. – № 16 (66). – С. 39-45.

20. Баранова В. Моніторинг якості гуманітарної освіти / В. Баранова // Школа. – 2011. – № 9 (69). – С. 40-43.

21. Баранова В. Полікультурність і толерантність – пріоритети розвитку сучасної школи / Вікторія Баранова // Директор школи. – 2011. – № 48. – С. 3-7.

22. Баранова В. А. Фільм-презентація про СЗШ № 1  /  В. А. Баранова, І. В. Куслій // hi -Tech. – № 8 (грудень). – 2011. – DVD-hi-Tech.

23. Баранова В. А. Слов’янський вісник : шкільна газета /  В. А. Баранова, І. В. Куслій // hi -Tech. – № 8 (грудень). – 2011. – DVD-hi-Tech.

24. Освіта Київщини : анотований каталог матеріалів учасників Третьої Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти – 2012" / за ред. Клокар Н. І., Чубарук О. В., Шевченко А. М., Вакулик О. І., Шкарпітко М. О., Мигаль Л. М., Антоненко В. С., Баранова В. А., Склярова Г. М. та ін. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – С. 53-67.

25. Баранова В. А. Розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу / В.А. Баранова // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. редакцією В.В. Олійника, Н.І. Клокар, М. В. Кухарєва та ін. КОІПОПК, 2012. – С. 149-150.

26. Баранова В. Дослідно-експериментальна робота навчального закладу / В. Баранова // Методист. – № 7 (липень). – 2012. – С. 8-14.

27. Розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу : з досвіду роботи наукової лабораторії слов’янських мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів / укл. Петрик Ю. Ф., Баранова В. А., Веред О. Є., Плигань О. В., Шевченко А. М.; за наук. ред. Клокар Н. І., Чубарук О. В. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. –  180 с. 

 

Контактні реквізити:

09100 Україна,

Київська обл.,

м. Біла Церква,

вул. Шевченка, 122,

тел.: (04563) 5-24-51

vic_baranova@ukr.net