БОДНАР Оксана Степанівна

 

 

Боднар Оксана Степанівна - доцент кафедри менеджменту освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, аспірантка Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Співавтор низки видань:

 1. Українська література. Тематична атестація. 10 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002. – 94с.

 2. Українська література. Тематична атестація. 11 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002. – 79с.

 3. Українська мова. Нестандартні уроки з теми "Прислівник". 7 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2002. – 31с.

 4. Самоаналіз і самооцінка діяльності закладу освіти: Посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 99 с.

 5. На допомогу менеджеру освіти. Частина V:Методичне та нормативно-правове забезпечення атестації закладів освіти: Посібник. – Тернопіль: СМТ “Астон”, 2003.– 159с.

 6. Рідна мова. Тематичне оцінювання. 6 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 108с.

 7. Рідна мова. Тематичне оцінювання. 7 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 151с.

 8. Рідна мова. Тематичне оцінювання. 8 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176с.

 9. Рідна мова. Тематичне оцінювання. 9 клас Посібник Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160с.  160с.

 10. Рідна мова. Тематичне оцінювання. 10 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 63с.

 11. Рідна мова. Читання мовчки. Тексти. Різнорівневі завдання. 5-11 класи: Посібник. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 66с.

 12. Книга експертного контролю навчально-виховної діяльності навчального закладу: Посібник. – Тернопіль: Астон, 2007.– 192с.

 13. Критерії експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл: Посібник. – Тернопіль: Тайп, 2007.– 116 с.

 14. Лінгвістична казка на уроках української мови: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 48с.  

Автор низки публікацій:

 1. Боднар О.С. Експертиза як складова управління школою // Оцінювання якості роботи закладу освіти: Збірник статей. – К.: Ред. загальнопедгаз., 2004. – С.33-68.

 2. Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти. 2-ге видання, перероблене та доповнене: Посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 148 с.

 3. Боднар О.С. Дидактичні моделі тестів для діагностики знань з мови на репродуктивному і конструктивному рівнях // Українська мова і література.. – 2004. – №1(353).– С.16-19.

 4. Боднар О.С. Самоаналіз та самооцінка освітньої діяльності навчального закладу. Вісті з експериментального педагогічного майданчика // Сільська школа України. – 2004. – № 5(107). – С.3-7.

 5. Боднар О.С. Моніторинг та експертна оцінка залишкових знань учнів // Завуч. – 2005. – № 20-21. – С.51-54.

 6. Боднар О.С. Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу // Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 березня 1995 року: Збірник статей. – Луцьк. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005. – С. 41-51.

 7. Боднар О.С. Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу // Директор школи. Україна. – 2005. – №6-7. – С.4-15.

 8. На допомогу менеджеру освіти. Частина VІ. Теорія і практика атестаційної експертизи в закладах освіти. 2-ге видання, перероблене та доповнене: Посібник. –  Тернопіль: Астон, 2005.– 313с.

 9. Орієнтовні взірці документів для атестаційної експертизи в закладах освіти:  Додаток до посібника ”На допомогу менеджеру освіти. Частина УІ. Теорія і практика атестаційної експертизи в закладах освіти”. 2-е видання, перероблене та доповнене: Посібник. –  Тернопіль: Астон, 2005.– 136 с.

 10. Боднар О.С. Проблеми відбору експертів та комплексної оцінки їх компетенцій // Освіта і управління. – 2005.– Т.8. –  №1. – С.114-118.

 11. Боднар О.С. Формування експертної групи та підготовка експерта в освіті // Освіта на Луганщині. – 2005. – №2 (23).– С.42-46.

 12. Боднар О.С. Самоекспертиза діяльності навчального закладу як передумова забезпечення якості освіти // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Випуск 2. /Ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2005. – С. 199-208.

 13. Рідна мова. Письмові творчі роботи. 5-7 класи: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 100 с.

 14. Боднар О.С. Рідна мова. Письмові творчі роботи. 8-9 класи: Посібник Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. –112 с.

 15. Рідна мова. Письмові творчі роботи. 10-11класи: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 88 с.

 16. Боднар О.С. Аналіз та теоретичні засади експертного оцінювання якості освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2006.– С.70-74.

 17. Боднар О.С. Експертна оцінка виховання // Школа. – 2006. – №4.– С.65-77. 

 18. Боднар О.С. Моніторинг та експертиза статусної структури колективу // Школа. – 2006. – №4.– С.78-80.

 19. Боднар О.С. Модель експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – №4.– С. 3-8.

 20. Боднар О.С. Моніторинг та експертиза навчальної результативності // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №6.– С.19-22.

 21. Боднар О.С. Практика атестаційної експертизи // Підручник для директора. – 2006. – лютий.– С.51-54.

 22. Боднар О.С. Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти // Сільська школа України. Спецвипуск: Атестація закладів освіти. – 2006. – №28. – С.12-39.  

 23. Боднар О.С. Структурні елементи критеріального оцінювання // Постметодика. – 2006. – №5(69).

 24. Боднар О.С. Експертне оцінювання уроку  // Контрольно-аналітична діяльність у школі: Збірник статей. – К.: Шк. світ, 2007. – С.33-43.

 25. Боднар О.С. Теоретичні засади вимірювання і проблеми шкальних оцінок // Система оцінювання і самооцінювання досягнень учнів: Збірник статей. – Вид. дім “Шкіл. cвіт”: Вид. Л.Галіцина, 2006. –19-32.

 26. Боднар О.С. Експертна оцінка професіоналізму учителя // Школа. – 2007. – №2.– С.8-21.

 

Контактні реквізити:

Україна, м. Тернопіль   

вул. Кривоноса, 7а 

тел.: (0352) 43-57-85   

Е-mail: BodnarOTern@ukr.net