БОНДАРУК Ірина Петрівна

 

 

Ірина Петрівна Бондарук від 2000 року працює завідуючою навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів; за фахом – учитель історії, суспільствознавства, методист з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Ірина Петрівна – автор публікацій з проблем підготовки педагогічних працівників до викладання суспільствознавчих предметів, впровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення на заняттях історії та правознавства, викладання курсів за вибором правознавчого та громадянознавчого спрямування; тренер Всеукраїнської благодійної організації „Вчителі за демократію та партнерство”, яка реалізує програми громадянської та правової освіти молоді, впровадження новітніх освітніх технологій у практику загальноосвітніх навчальних закладів та інші.

Учасник міжнародних проектів „Міжкультурна освіта у школі”, „Викладання Голокосту на уроках історії”, всеукраїнських проектів „Технології критичного мислення у навчанні дітей та дорослих”, „Використання інтерактивних технологій навчання у викладанні предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.

З 2007 року  – здобувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України. Працює над дослідженням з теми „Формування критичного мислення учнів основної школи у процесі навчання історії”.

Авторські публікації:

1. Бондарук І., Склярова В., Ліцишин В., Сачук Т., Дністрянська Т., Ільючик Н. Будуємо демократичну школу нашої мрії //Вісник програм шкільних обмінів. - №21. – 2004. – С. 28-30.

2. Бондарук І., Гребенчук Т. Викладання навчальних предметів у школах ІІ та ІІІ ступенів. Суспільно-гуманітарні дисципліни // Методичні рекомендації щодо організації змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2006-2007 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – Ч. І. – 210 с. – С. 129-137.

3. Бондарук І.П. Оновлення форм організації навчально-виховного процесу – вимога часу / Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 червня, 20 серпня 2003 р. / Ред. колегія: Н.І.Клокар (голова), В.В.Потіха, О.В.Чубарук (заст.голови) та ін.; упорядники: Н.І.Клокар, А.О.Клочко. -  Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С. 150-152.

4. Бондарук І.П. Стародавні цивілізації: Програма факультативу для учнів 6-го класу / Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2000-2001 навчальному році / За ред. І.Л.Лікарчука, Н.І.Клокар, В.В.Потіхи. – Біла Церква-К.: Видавець Ешке О.М., 2000. – 200 с. – С. 144-145.

 

 

Контактні реквізити:                     

Україна, 09107, Київська обл.    

м. Біла Церква 

вул. Ярослава Мудрого, 37

тел.: (04563) 5-04-42

тел/факс: (04463) 5-04-24

Е-mail: koipopk@ukr.net