ФІГУРСЬКА Любов Володимирівна

 

 

 

Любов Володимирівна Фігурська – викладач предметів математичного циклу Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя; магістр педагогічної освіти; пошукувач Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка.

Коло наукових інтересів Л.В. Фігурської – питання підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності; тестові технології у професійній діяльності вчителя (викладача) математики.

Любов Володимирівна має такі авторські публікації:

1. Фігурська Л. Навчаючі тести як засіб індивідуалізації навчання // Магістр. – Випуск №2. – 2006. – С.118-121.

2. Фігурська Л. В. До проблеми забезпечення ефективності тестових технологій як засобу контролю професійної підготовки майбутніх спеціалістів // Професійні компетенції та компетентності вчителя (Матеріали регіонального науково-практичного семінару). – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2006. – С.40-44.

3. Фігурська Л. В. Технологія конструювання педагогічних тестів : науково-методологічні основи // Удосконалення змісту та технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської Асоціації якості освіти: Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2007. – С.127-133.

4. Фігурська Л. Оцінка якості педагогічного тесту як загальнонаукового діагностичного методу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 5. – С.84-89.

5. Фігурська Л.В. Науково-методологічні основи конструювання педагогічних тестів // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2008. –  Випуск 136. – С.74-79.

6. Фігурська Л.В. Науково-методологічні основи конструювання педагогічних тестів// Викладач і студент суб’єкт-суб’єктні відносини: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С.149-150.

7. Фігурська Л. Навчаючі тести як засіб оптимізації навчального процесу // Математика в школі – 2009. – №4. – С.13-17.

8. Фігурська Л. В. Становлення та розвиток тестування як методу педагогічної діагностики [Електронний ресурс] / Л. В. Фігурська // Народна освіта. – 2009. – Випуск №1(7). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/7/statti/6figyrska.htm. – Заголовок з екрана.

9. Фігурська Л.В. Застосування тестових технологій у навчальному процесі технічного коледжу // Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Кривий ріг, 9-10 квітня 2009 р.). – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2009. – С.124-126.

10. Фігурська Л.В. Педагогічне тестування у становленні вітчизняної освіти // Тести у системі моніторингу якості освіти : матеріали регіонального науково-практичного семінару //  заг. ред Г. В. Терещука. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2009. –С. 46-50.

 

Контактні реквізити:

46016, м. Тернопіль,

вул. Симоненка, 4, кв.245;

Тел.:  дом. (0352) 28-02-61; моб. (098)2654041;

E-mail: figyrski@mail.ru