ГУЗЬ Олена Іванівна

 

 

   

Гузь Олена Іванівна – доцент Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: навчання усного мовлення іноземної мови, використання відеофонограми у процесі навчання студентів іноземної мови.

Автор низки публікацій:

1. Практичні аспекти використання відео в навчанні іноземної мови молодших школярів // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 1 (11).

2. Роль освіти у формуванні особистості // Матеріали конференції „ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія”. – К., 2005.

3. Гуманізація навчання молодших школярів за допомогою аудіовізуальних засобів // Матеріали конференції „Суспільство: історія, методологія дослідження, практика”. – Тернопіль, 2004.

4. Вплив освіти на формування особистості. // Міжнародна науково-теоретична конференція „ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія”. – К., 2005.

5. Організація навчальної взаємодії у процесі навчання іноземних мов // Міжнародна науково-теоретична конференція ”Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції”. – К., 2006.

6. Навчання писемного мовлення у початковій школі // Всеукраїнська науково-методична конференція „Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу”. – Київ, 2007.

 

Контактні реквізити:

Україна, м. Київ,

вул. Фрометівська, 2,

тел.: 490-95-01,

e-mail: huzolena@gmail.com