МІРОШНИК Світлана Іванівна

 

 

  

Народилася в Талди-Курганській області.  Загальноосвітню школу закінчила на Кіровоградщині. У 1982-1986 рр. навчалася на філологічному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького за спеціальністю "Українська мова й література".

Працювала вчителем української мови й літератури в загальноосвітній школі №11 м. Білої Церкви, гімназії №1 з 1986 по 1999 рік, з 1999 року – методистом, завідуючою навчально-методичного кабінету української мови й літератури КОІПОПК.

У грудні 2004 р. захистила дисертаційне дослідження з теорії та методики навчання української літератури за темою "Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури" в Інституті педагогіки АПН України; кандидат педагогічних наук.

З 2005 року працює завідуючою кафедри педагогіки і психології КОІПОПК. Коло наукових інтересів: методика викладання української мови і літератури, теорія творчої навчальної діяльності учнів, зовнішнє оцінювання з української мови.

Автор та співавтор  низки публікацій:

1. Форми проведення тематичної атестації з української  літератури // Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. - Біла Церква: КОІПОПК, 2000. - С. 74-85.

2. “Хай живе дух неспокою!” (Вивчення творчості Миколи Хвильового) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. - №5. – С. 27-38.

3. Програма курсу “Сучасне українське ділове мовлення”. 11 клас // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2001-2002 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК,  2001. – С. 186-189.

4. Проблемне навчання як метод активізації пізнавальної діяльності старшокласників // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – Том ХХVIII. – К.: Логос, 2001.  – С. 46-50.

5. Формування досвіду творчої самостійної діяльності старшокласників на основі завдань асоціативного характеру // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”. – 2001. - №3. – С. 114-122.

6. Пошуково-дослідницькі завдання випереджувального характеру як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів // Дивослово. – 2002. - №2. – С. 58-60.

7. Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі вивчення української літератури // Світло. – 2002. -  № 1. – С. 24-26.

8. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення літератури рідного краю // Світло. – 2002. - №4. – С. 98-99.

9. Формування творчої, соціально компетентної особистості – основне завдання середньої загальноосвітньої школи // Збірник матеріалів          ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Досвід та перспектива соціальної роботи: Україна – Німеччина”. – К.: ІВЦ "Політехніка". – 2002. – С. 22-24.

10. Підручник нового покоління // Дивослово. – 2002. - №7. – С. 67.

11. Розвиток теорії творчості  в гуманістичній філософії та психології // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”. – 2002. - №3(6). – С. 171-183.

12. Стан проблеми формування творчої самостійної діяльності старшокласників у методиці викладання літератури // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету     ім. М.П.Драгоманова. – Том ХХХV. – К.: Логос, 2002. – С. 128-138.

13. Формуємо творчу самостійну особистість (завдання для тематичної атестації старшокласників) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – №6. – С. 109-120.

14. Психолого-педагогічні умови формування творчої самостійної діяльності старшокласників (у процесі вивчення української літератури) // Творчість врятує світ: Матеріали 7-ї Міжнародної наук.-практ. конф. / Уклад.: Б.В.Новіков, Г.В.Лобанова. – К.: ІВЦ "Політехніка", 2003. – С. 457-458.

15. Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів  у педагогічній науці // Світло. – 2003. - №1. – С. 10-13.

16. Творчі роботи на основі асоціацій // Дивослово. – 2003. - №3. – С. 59-64.

17. Мистецтво слова (програма факультативу, 9-11 класи) // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2003-2004 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С. 341-351.

18. Оригінальні творчі роботи старшокласників // Дивослово. – 2003. - №9. – С. 34-38.

19. XVII Всеукраїнська олімпіада юних філологів // Дивослово. – 2003. - №9. – С. 44-45.

20. Проблемне навчання як засіб формування творчої активності й самостійності старшокласників // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. - №4. – С. 5-9.

21. Особливості літературного розвитку, формування творчої самостійності старшокласника у процесі вивчення української літератури // Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культуроло­гічний і методичний аспекти): Збірка матер. міжнар. конф. / За ред. Ю.І.Ковбасенка. – К.: УАВЗЛ, 2003. – С. 244-249.

22. Особистість учителя-словесника, підготовка його до управління процесом формування творчої самостійної діяльності старшокласників // Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 червня, 20 серпня 2003 року / Ред. кол.: Н.І.Клокар та ін. – Біла Церква, 2003. – С. 72-76.

23. Завдання асоціативного характеру як спосіб розвитку творчої діяльності старшокласника (у процесі вивчення української літератури) // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2004. - №15. – С. 54-58.

24. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: Методичний посібник. - Біла Церква, 2004. – 139 с.

25. Мірошник С.І. Олександр Захаренко – видатний український педагог-гуманіст// Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. –2005. - №9. – С.17-19.

26.     Мірошник С.І. Рекомендації до відзначення 20-тої річниці Чорнобильської катастрофи в Київській області// Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2006. - №2. – С.49-50.

27. Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів української мови та літератури: Збірник методичних матеріалів / Укл. В.В.Потіха, С.І.Мірошник, Н.М.Грабар / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – 106 с.

 

 

Контактні реквізити:   

Україна, 09107, Київська обл.         

м. Біла Церква     

вул. Ярослава Мудрого, 37

тел.: (04563) 5-04-42

тел/факс: (04563) 5-04-24

Е-mail: cnpi@kristti.kiev.ua