ПЄТУШКОВА Лариса Антонівна

 

 

Пєтушкова Лариса Антонівна – завідуюча навчально-методичним кабінетом шкіл-інтернатів Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Працює над дослідженням проблеми “Психологічна та методична готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами".   Автор та співавтор методичних рекомендацій щодо організації і змісту навчально-виховної роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Учасник міжнародних конференцій з питань впровадження інклюзивної моделі освіти, оптимізації діяльності інтернатних закладів.

Опубліковані матеріали:

1. Пєтушкова Л. А. Технологія розвитку управлінської культури керівників інтернатних закладів / Післядипломна педагогічна освіта : європейські орієнтири та регіональні пріоритети : тези міжнародної науково-практичної конференції / за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Карамушки, Н. І. Клокар, Л.. І. Даниленко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – С. 71-73.

2. Пєтушкова Л. А. Психологічний супровід допрофільного і профільного навчання учнів. / Л. А. Пєтушкова // Народна освіта. – 2011. – випуск № 2 (14)

3. Аносова А., Пєтушкова Л. Науково-методичні аспекти процесу соціалізації вихованців інтернатних закладів : навчально-методичний посібник / Л. А. Пєтушкова, А. В. Аносова. – Біла Церква, 2008. –  249 с.

4. Н. І. Клокар, Л. А. Пєтушкова, А. В. Аносова та ін. // Вісник психологічної служби Київщини. – Біла Церква : КОІПОПК,. – 2009. – Випуск 1. – 116 с.

5. Пєтушкова Л. А. Методичні рекомендації щодо організації та проведення тренінгу // Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. – Біла Церква, 2009. – № 1 (99). – С. 47-49;

6. Клокар Н. І. / Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання / Н. І. Клокар, Л. А. Пєтушкова, А. В. Аносова та ін. – Біла Церква : КОІПОПК, // Вісник психологічної служби Київщини. – 2010. – 116 с.

7. Клокар Н. І., Пєтушкова Л. А., Аносова А. В., Булах М. В., Харитоненко Р. М., Лугова Г. М., Герасимюк Т. В. Волкова О. Б. Вісник психологічної служби Київщини : випуск 2. – Біла Церква :  КОІПОПК, 2010. – 204 с.

8. Пєтушкова Л. А., Аносова А. В. Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини // Інформаційно-методичний збірник. – 2011. – № 4. –  С. 39-48.

9. Організаційно-методичні аспекти роботи працівників психологічної служби з батьками / автори-укладачі А. В. Аносова, Н. А. Максимова, Л. А. Пєтушкова / за редакцією Н. І. Клокар // Вісник психологічної служби Київщини. Випуск 4. м. Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 184 с.

 

Контактні реквізити:                                                                                        

Україна, 09107, Київська обл.                                                                         

м. Біла Церква                                                                                               

вул. Ярослава Мудрого, 37

тел.: (04563) 5-04-42

тел/факс: (04563) 5-04-24

Е-mail: cppsrkoipopk@ukr.net