ТОВТ Ірина Семенівна

 

 

Ірина Семенівна Товт у 1991 році з відзнакою закінчила філологічний факультет (українське відділення) Ужгородського державного університету.                                                           

З 1991 по 1994 рік – аспірантка цього вузу, а з 1994 по 2005 рік – старший науковий співробітник НДІ «Карпатознавства» Ужгородського національного університету.

У 1997 році захистила дисертаційне дослідження з теми: «Закарпаття у загальноєвропейській політиці напередодні та в період Другої світової війни».

З 2000 по 2005роки – доцент кафедри філософії Ужгородського національного університету.

З 2005 і дотепер – доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».

Коло наукових інтересів: перспективи розвитку сучасного кадрового діловодства; міжнародні відносини; засоби масової інформації; інформаційний бізнес.

Авторські публікації:

1. Tovt I. Karpati Ukrajna madyar megszallasa (1938. november – 1939. marcius). –  Budapest, 2004. –  Р. 71-86.

2. Товт І.С. Православна церква Божої Матері «Державна» /   Ірина Семенівна Товт // Carpatica. –  Карпатика. – Випуск 30. – Ужгород, 2005. – С. 7-17.

3. Товт І.С. Бароко в українській архітектурі як елемент національного виховання в    умовах євроінтеграції / І.С.Товт // Інноваційні технології навчання мов та культури в умовах євро інтеграції : збірн. мат. всеукраїнської науково-практичної конференції. 16-27 грудня 2005 р. / за заг. ред. Л.В.Барановської. – Біла Церква, 2005. – С. 117-120.

4. Товт І.С. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми / І.С.Товт // Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство : збірн. наук. праць. – Випуск 1. – Біла Церква, 2006. – С. 85-88.

5. Товт І.С. Карпатська Україна в міжнародних відносинах (1938-1939 рр.) / І.С.Товт // Проблеми трансформаційної економіки України: проблеми : тези міжвузівської науково-практичної конференції (10 листопада 2006р., м. Біла Церква) / за заг. ред. П.І.Юхименка. – Випуск 1. – Біла Церква, 2006. – С. 23-24.

6. Товт І.С. Організація і технологія забезпечення документації кадрової служби в державних установах / І.С.Товт //  Проблеми інтеграції економіки та освіти України у світове господарство : збірн. наук. праць / за заг. ред. П.І.Юхименка. – Випуск 2. – Біла Церква, 2008. – С. 17-23.

7. Товт І.С. Особливості ведення кадрового діловодства / І.С.Товт // Секретар-референт. – 2008. – №7. – С. 20-23.

8. Товт І.С. Ціна інформації в умовах ринкової економіки / І.С.Товт // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №3. – С. 62-64.           

 

Контактні реквізити:

Тел.:  (050) 953-79-18