ОРДАНОВСЬКА Олександра Ігорівна

 

 

 

 

 

Олександра Ігорівна Ордановська – доцент кафедри методики фізики та мультимедійних засобів навчання,  докторант кафедри педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний університет імені К.Д.Ушинського"; учитель фізики та інформатики загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №38 м. Одеси, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія, методика навчання фізики.

Олександра Ігорівна – автор і співавтор таких публікацій:

1. Єфремова О.І. Зустрічі фізики та математики у середній школі / О.І.Єфремова, Г.Б.Редько // Шкільний світ : Фізика. – 2005. – №30 (258). – Вкладка.

2. Єфремова О.І. Перевірка якості та рівня застосування математичних знань у шкільному курсі фізики /  О.І.Єфремова, Г.Б.Редько // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – №5-6. – С. 27-28.

3. Єфремова О.І. Незвичайні тести з вибором відповіді / [Єфремова О.І., Редько Г.Б., Толпекіна Г.М., Манакін В.Л.] // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – №6. − С. 15-16.

4. Єфремова О.І. Створення комп’ютерних моделей фізичних процесів / О.І.Єфремова // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – №6. − С. 35-37.

5. Єфремова О.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін на засадах технолого-орієнтованого підходу / О.І.Єфремова //  Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля : путь к интеграции :  материалы II  Откр. межд. науч. форума;  Одесса, 5-6 декабря 2011 г. – Израиль : Total Graphics, 2011.– С. 28-31.

6. Єфремова О.І. Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи у профільній школі / О.І.Єфремова // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : збірник наук. праць / Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.– Серія 16. – Вип. 14 (24). – С. 304-308.

7. Єфремова О.І. Методика навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання тестових технологій / О.І. Єфремова // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. – Вид-во ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011. – Вип. 9-10. – С. 185-191.

8. Єфремова О.І. Проблеми і стратегії використання мультимедійних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін / О.І.Єфремова, З.Н.Курлянд // Теорія Вернадського про ноосферу та освіта : проблеми формування фахової компетентності майбутніх соціальних педагогів : матеріали Міжнар. заочн. наук.-практ. конф.; Київ, 15 червня 2011 р. – К., 2011. – С. 65-72.

 

Контактні реквізити:

65020, Україна, 

м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

ДЗ "Південноукраїнський національний університет імені К.Д.Ушинського", 

Тел.: 048 738 47 84, (066) 192 88 18