ШОВКОВИЙ В'ячеслав Миколайович

 

 

 

 

 

В’ячеслав Миколайович Шовковий – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси В’ячеслава Миколайовича: методика викладання класичних мов, давньогрецька текстологія, лінгвокультурологія, історія мови, основи праіндоєвропеїстики.

Останні публікації В.М. Шовкового:

Шовковий В. М. Відбір лексичного матеріалу для навчання фахівців з давньогрецької мови / В. М. Шовковий // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. – Випуск 4. – Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволенко Д.Г., 2010. – С. 192-199.

Шовковий В. М. Герменевтичні основи навчання давньогрецької мови студентів-філологів : монографія / В. М. Шовковий. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 317 с.

Шовковий В. М. Ментально-когнітивний інтерцикл навчання давньогрецької мови студентів-філологів / В. М. Шовковий // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіки". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжнародна комунікація: мова – культура – особистість". – Острог : Вид. Національного університету "Острозька академія", 2010. – Випуск 15. – С. 255-263.

Шовковий В. М. Відбір текстів давньогрецьких авторів для читання студентами-філологами / В. М. Шовковий // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – Випуск 16. – Харків, 2010. – С. 277-285.

Шовковий В. М. Методика навчання розуміння давньогрецьких оригінальних текстів / В. М. Шовковий // Studia linguiastica : збірник наукових праць. – Випуск 3. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. – С. 342-348.

 

Контактні реквізити:

Україна,  03134

м. Київ,

проспект Корольова 18, кв. 22;

Тел.:  (044) 402-17-20,  063-452-75-19

E-mail: schovk@bigmir.net