ТЕСЛЕНКО Марина Миколаївна

 

 

 

Марина Миколаївна Тесленко – старший викладач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

Марина Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій:

1. Тесленко М. Формування у студентів творчих здібностей методами інтерактивного навчання /  Марина Миколаївна Тесленко // Психолого-педагогічні проблеми творчого та духовного розвитку особистості в сучасному освітньому просторі : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава, 2009. – 268 с.

2. Тесленко М.  Методичні рекомендації для проведення семінару-тренінгу ефективного лідерства та спілкування / Ірина Миколаївна Шупта, Марина Миколаївна Тесленко. – Полтава, 2010. – 64 с.

3. Тесленко М. Вплив інтерактивних методів на формування пізнавальної самостійності студентів педагогічних університетів / Марина Миколаївна Тесленко // Гуманізація навчально-виховного процесу / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ, 2010. – № VIII. – С. 86-93.

4. Тесленко М. Формування пізнавальної самостійності учнів у профільній школі / Марина Миколаївна Тесленко // Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі : збірник наукових праць Інтернет-конференції. – Полтава, 2010.

5. Тесленко М. Формування пізнавальної самостійності студентів методами інтерактивного навчання / Марина Миколаївна Тесленко // Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2011. – №2. – С. 32-35.

6. Тесленко М. Пізнавальна самостійність студента як структурний елемент професійної компетентності майбутнього вчителя / Марина Миколаївна Тесленко // Педагогічні науки. – Суми : СДПУ, 2011. – №2. – С. 45-52.

7. Тесленко М. М. Інтерактивні методи навчання як формуючий елемент пізнавальної самостійності студентів педагогічних університетів / М. М. Тесленко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям (17-18 травня 2011 року, м. Рівне). – Рівне : РВВ РДГУ. – 2011. – С.113-114.

8. Тесленко М. М. Пізнавальна самостійність студента як структурний елемент професійної компетентності майбутнього вчителя / М. М. Тесленко // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 травня 2011 року, м. Рубіжне).

9. Тесленко М. М. Пізнавальна самостійність як механізм постійного професійного удосконалення / М. М. Тесленко // Современные тенденции в науке и образовании : Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2011 року, м. Горлівка).

10. Тесленко М. Н. Адаптация к условиям обучения в университете как эффективное средство формирования познавательной самостоятельности у студентов. / М. Н. Тесленко // Актуальные вопросы современной науки : материалы XII Международной  научно-практической конференции (30 июля 2011 года, г. Таганрог, Россия).

 

Контактні реквізити:

Україна,

м. Полтава,

вул. Остроградського, 2,

Тел.:  05322 2 94 19; 050-614-73-55

E-mail: ukrpsy@ukr.net; marina_teslenko@mail.ru