ВАКУЛЮК Олена Іванівна

 

 

 

Олена Іванівна Вакулюк протягом 2000-2005 років навчалась у педагогічному училищі КОІПОПК та Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Д.Грінченка за спеціальністю "Соціальна педагогіка";  також закінчила навчання (2007 рік) в Інституті дистанційного навчання Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова  (кваліфікація за дипломом – "Психологія").

Трудову діяльність розпочала в Білоцерківському дитячому оздоровчому центрі "Шанс" на  посаді практичного психолога.

З серпня 2007 року працює методистом центру педагогічних інновацій  Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

О.І.Вакулюк – учасник міжнародних і всеукраїнських науко­во-практичних конференцій "Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті", "Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх закладів", "Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети", "Інноваційні підходи до проведення апробації електронних засобів навчального призначення у навчально-виховному процесі навчальних закладів", "Психологічні проблеми становлення фахівців в умовах соціальних трансформацій".

Здійснює науково-методичний супровід діяльності методичних, управлінських та педагогічних працівників області з упровадження програми "Інтел® Навчання для майбутнього", апробації електронних засобів навчального призначення, апробації сучасних технічних засобів навчання в системі загальної середньої освіти Київщини, а також організаційно-методичне забезпечення діяльності наукових лабораторій інституту.

Розпочала роботу над науковим дослідженням з проблеми психологічного забезпечення розвитку конкурентноздатності управлінського персоналу освітніх організацій.

 

Контактні реквізити:

09107, Україна,

Київська обл., м. Біла Церква   

вул. Ярослава Мудрого, 37

тел.: (04563) 5-04-41 (107)

тел/факс: (04563) 5-04-24

Е-mail: 4282@ukr.net