Інноваційна діяльність

 

Це комплекс заходів для забезпечення інноваційного процесу на тому чи іншому рівні, а також сам процес.

В.С.Лазарєв і Б.П.Мартиросян під інноваційною діяльністю школи розуміють "активність колективу школи, що розгортається у часі, спрямовану на впровадження інновацій у педагогічну систему з метою підвищення якості освіти". Вчені зазначають, що "суб’єктом інноваційної діяльності в школі є її колектив, об’єкт інноваційної діяльності – педагогічна система школи. Зміст інноваційної діяльності – перетворення (удосконалення) педагогічної системи шляхом впровадження (освоєння) інновацій" [Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Нормативный подход к оценке инновационной деятельности школы // Педагогика. – 2003. - № 3. – С. 17-25.].