Контроль

 

Перевірка діяльності когось, чогось, нагляд за кимсь, чимось [Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред. В.В.Дубічинського. – Х.: Школа, 2006. – С.489].

Традиційно процедура контролю передбачає такі етапи:

  • формулювання цілей: що необхідно отримати на виході, як використовуватиметься дана інформація;

  • розробка алгоритму, структурної схеми перевірки;

  • збір та обробка інформації про стан об'єкта відповідно до розробленої схеми;

  • оформлення висновків за результатами перевірки: розкриття причин недоліків (успіхів), формулювання рекомендацій, прийняття управлінських рішень, визначення строків наступних перевірок, широке обговорення результатів.