Проектно-цільове управління

 

Суть проектно-цільвого управління навчальним закладом полягає в тому, що після визначення переліку актуальних проблем, які вимагають розв’язання, з кожної конкретної проблеми виконавець або група виконавців розробляє цільовий проект. На кожний навчальний рік (півріччя, чверть, місяць) приймаються до виконання кілька таких проектів одночасно. Сукупність цільових проектів складають основну, так звану тематичну частину річного плану роботи навчального закладу. Такі цільові проекти ще називають тематичними цільовими проектами. [Осадчий І.Г. Освіта сільського регіону: теорія і технологія управління розвитком: Монографія. – К.: Вид. дім "Шкільний світ": Т.Соловей, Л.Галіцина, 2005. – С.60 ]