ІНКЛЮЗІЯ

 

Для визначення терміну "інклюзивне навчання" було проаналізовано визначення, які містяться у головних міжнародних документах: Стандартних правилах щодо урівняння можливостей інвалідів ООН, Декларації прав дитини ООН, Саламанкській декларації і програмі дій щодо навчання дітей з особливими потребами, Міжнародних консультаціях з питань раннього навчання дітей з особливими освітніми потребами, а також у вітчизняних документах – Програмі науково-педагогічного експерименту "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах".

З метою розвитку спільного розуміння інклюзивного навчання пропонуємо такий термін, який базується на тлумаченні, викладеному у матеріалах Саламанкської декларації і програмі дій щодо навчання дітей з особливими потребами:

"Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг в умовах загальноосвітнього закладу, що базується на принципі забезпечення основоположного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти загальноосвітні навчальні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб та різних форм навчання дітей з особливими потребами. Загальноосвітні навчальні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей".