НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проблемно-тематичних  курсів  підвищення кваліфікації

 вихователів інтернатних закладів

"Впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти в інтернатних закладах"

96 год. (72 – аудиторні, 24 – самостійна робота)

 

п/п

Назва дисципліни

Всього годин

Аудиторні

Самостій-на робота

П.І.П. викла-дача

Лек-ції

Семі-нари

Прак-тичні

І. Соціально-гуманітарний модуль

 

 

 

 

 

 

1.1.           

 

Філософія освіти про парадигми та моделі педагогічного процесу

4

2

 

 

2

 

1.2.           

Сучасні освітні технології

2

2

 

 

 

 

1.3.           

Соціоніка – наука про технологію особистості та інструмент управління спілкуванням

4

 

 

2

2

 

1.4.           

Упровадження особистісно орієнтованої моделі освіти в умовах інтернатного закладу

4

2

 

 

2

 

 ІІ. Професійний модуль

 

 

 

 

 

 

2.1.           

І

Н

В

А

Р

І

А

Н

Т

Н

А

 Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

Концептуальні положення розвитку національної спеціальної освіти

4

2

 

 

2

 

2.2.           

Організація навчально-виховного процесу з дітьми, що мають особливі освітні потреби

4

2

 

 

2

 

2.3.           

Причини виникнення відхилень у розвитку дітей

2

2

 

 

 

 

2.4.           

Форми порушень поведінки у підлітків

4

2

 

 

2

 

2.5.           

Моделювання виховного процесу та управління позаурочною виховною діяльністю учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл

4

2

 

2

 

 

2.6.           

Методика організації та проведення тренінгу

4

 

 

2

2

 

2.7.           

Особливості психічних процесів та можливостей розвитку дітей з особливими освітніми  потребами

4

 

2

2

 

 

2.8.           

Захист прав неповнолітніх нормами законодавства

4

 

2

2

 

 

2.9.           

Урахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесі

4

2

 

 

2

 

2.10.      

Упровадження ігрових форм роботи у практику інтернат них закладів

4

2

 

2

 

 

2.11.      

Класифікація дітей з особливими потребами

4

2

2

 

2

 

2.12.      

Психологія конфлікту та технології їх вирішення

4

2

 

2

 

 

2.13.      

Створення освітнього середовища

4

 

 

2

2

 

2.14.      

Методика та організація проведення ранкових зустрічей

2

 

 

2

 

 

2.15.      

Профілактика ВІЛ/СНІДу в умовах інтернатного закладу

 2

 

 

2

 

 

2.16.      

Продуктивна мовленнєва комунікація вчителя як складова його педагогічної майстерності

4

 

 

2

2

 

2.17.      

Педагогічна практика

2

 

 

 

 

 

2.18.      

Написання курсових робіт. Консультація

2

 

 

 

 

 

2.19.      

 

Синдром “емоційного згорання” у професійній діяльності педагога

2

 

 

2

 

 

2.20.      

Використання інформаційних технологій в освітній діяльності вихователів

4

2

 

2

 

 

2.21.      

Кризові ситуації в інтернатних закладах та їх вирішення

4

 

 

2

2

 

 ІІІ. Діагностико-аналітичний модуль

 

 

 

 

 

 

3.1.           

Установче заняття

2

 

 

 

 

 

3.2.           

Вхідне, вихідне діагностування

4

 

 

 

 

 

3.3.           

Науково-практична конференція

2

 

 

 

 

 

3.4.           

Захист авторських проектів

2