План роботи

творчої групи з проблеми впровадження інклюзивної моделі освіти

 

1. Засідання творчої групи:

Визначення проблем щодо впровадження інклюзивної моделі освіти в загальноосвітній простір

1.     Проблеми науково-методичного забезпечення інклюзивної моделі освіти.

2.     Індивідуалізовані навчальні плани для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

3.     Про підготовку науково-методичного посібника "Методичне забезпечення діяльності вчителя щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку".

4.     Розробка реабілітаційних програм для дітей із особливостями психофізичного розвитку.

 

Формування співпрацюючої команди

1. Методичні підходи до організації навчальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку на заняттях з математики.

2. Методичні рекомендації щодо проведення занять з читання в інклюзивних класах початкової школи.

3. Реалізація завдань початкової мовної освіти молодших школярів в умовах інклюзивної моделі навчання.

4. Класифікація дітей з особливостями психофізичного розвитку.

5. З досвіду впровадження інклюзивної моделі освіти в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 м. Білої Церкви.

6. Про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (для учнів із затримкою психічного розвитку, з порушеннями зору, слуху).

7. Про матеріали науково-методичного посібника "Методичне забезпечення діяльності вчителя для роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку".

 

Особливості діяльності вчителя щодо організації та впровадження інклюзивної моделі освіти

1.     Методика та організація проведення ранкових зустрічей.

2.     Створення освітнього середовища.

3.     Організація процесу безперервного оцінювання.

4.     Робота з батьками дітей, які мають особливості психофізичного розвитку.

 

Умови адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку

1.     Презентація реабілітаційних програм.

2.     Соціальний захист прав дитини.

3.     Об’єднання громади для правового та соціального захисту дітей.

 

2. Робота постійно діючого консультпункту з проблем організації навчально-виховного процесу з учнями, що мають особливості психофізичного розвитку