ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС

 

Поняття ”елективний курс” походить від англ. (to elect, election, elective – обирати, вибір, вибраний, для вибору) і осмислюється як навчальний курс за вибором. Практика введення елективних курсів у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи пов’язана з ідеєю профілізації навчання. Прийнято вважати, що елективні курси виконують такі основні функції: по-перше, підтримують вивчення основних профільних предметів або ж готують фундамент для подальшої профілізації; по-друге, забезпечують внутрішню профільну спеціалізацію. Детальніше про це йдеться в статті: Петунин О.В. Элективные курсы в предпрофильном и профильном биологическом образовании школьников // Образование в современной школе. – 2003. - №9. – С.27-28.