ІНОНАЦІОНАЛЬНИЙ

 

Твір, який репрезентує іншу культуру,  її національну специфіку. Особливо актуальною натепер у методиці викладання зарубіжної літератури є проблема вивчення інонаціональних літературних творів, з якими учні ознайомлюються у перекладах. Висвітленню цього питання присвячено низку праць вітчизняних методистів (Л.Мірошниченко, Ж.Клименко, О.Ісаєвої, Ю.Горідько та інші). Спеціальному дослідженню особливостей вивчення інонаціональних художніх творів на уроках зарубіжної літератури присвячено монографію: Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. – К., 2006. – 340с.