ЛІТЕРАТУРНІ ЗАДАЧІ

 

Дослідженню психолого-педагогічних і дидактичних особливостей задач присвячено праці І.Лернера, В.Андрєєва, Г.Балла, А.Умана та інших. Вказано на існування умови чи алгоритму виконання як одну з особливостей навчальних задач (Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. – М.: Педагогика, 1989. – 56с.). Іноді зазначені навчальні одиниці описуються як „ситуативні завдання”. У методичній літературі використання літературних задач пропонується Л.Симаковою, Л.Шевцовою  та автором даного матеріалу. Доведено, що їх упровадження в практику вивчення літератури активізує увагу, розвиває самостійність і творчість учнів, водночас - дозволяє скеровувати їхню пізнавальну діяльність у процесі вирішення творчих навчальних ситуацій.