МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ОРАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ

 

У дисертаційному дослідженні Ю.Дишлюк [2] вперше запропоновано цілісну методичну систему розвитку ораторських здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури в основній школі з урахуванням теоретичних положень риторики. Система продуктивних методів і прийомів, видів діяльності, практичних вправ і творчих завдань спрямована на розвиток загальної здатності учнів середньої ланки будувати власне висловлювання, брати участь в обговоренні, захищати положення, аргументувати, а саме – комунікативних і самоорганізаційних здібностей школярів.