ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ

 

 

            Актуальний термін, що є предметом ґрунтовних психолого-педагогічних досліджень (праці Н.Лейтеса, В.Андрєєва, В.Моляки, В.Рибалки, В.Моргуна, Л.Шелестової та інших). У науці розмежовуються поняття загальних творчих (інтелектуально-творчих) і спеціальних здібностей (літературно-творчих або художньо-творчих тощо) особистості, які мають свої закономірності виявлення, формування, розвитку і стимулювання. У контексті даної публікації йдеться про інтелектуально-творчі здібності школяра, компонентами яких є (за В.Андрєєвим): мотиваційно-творча активність, інтелектуально-логічні, інтелектуально-евристичні, комунікативні, самоорганізаційні та інші.

          Психолого-педагогічний аспект розвитку творчих здібностей школярів розкрито в посібнику: Психологічна підтримка творчості учня/ Упоряд. О.Главник, В.Зоц. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 128с. – (Бібліотека „Шкільного світу”). Таким чином, зазначені здібності трактуються як індивідуально-типологічні особливості чи властивості особистості учня, що має змогу за сприятливих умов успішно оволодівати певною діяльністю, вирішувати завдання [Там само. -  C.5 ].