ТВОРЧИЙ МЕХАНІЗМ

 

Термін уведено вітчизняним психологом В.Клименком. Дослідженню творчого механізму і засобів його системного розвитку на різних етапах життєдіяльності людини присвячено низку наукових праць ученого [4 та ін.]. Складовими творчого механізму є почуття, уява, мислення, психомоторика та енергопотенціал. Психолог стверджує, що ефективність здійснення цілеспрямованих заходів для розвитку творчої особистості залежатиме від наступних чинників: органічного поєднання гри, учіння й практичної діяльності в організації навчання; насичення  діяльності почуттям, мисленням, уявою; врахування психологічного стану учня; чергування „навантаження” механізму творчості.