Глобалізація  об'єктивний процес інтернаціоналізації всіх сфер     людської діяльності, що охопила весь світ.

 

 

Риси глобалізації

1.      Формується глобальне світове виробництво на основі інтенсифікації діяльності транснаціональних корпорацій.

2.      Темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва, а фінансові операції перевищують обсяги експорту товарів та послуг.

3.      Зростає товарообмін наукоємною, високотехнологічною продукцією між розвинутими країнами.

4.     Зростає орієнтація розвинутих економік на активізацію людського фактора, здатність генерувати нові знання, швидко їх застосовувати, використовуючи сучасні методи обробки інформації.

Інтенсифікується пошёук світового центру управління та інструментів регулювання   глобальних світових процесів.   

   

Фактори глобалізації

1.      Науково-технічний прогрес, революція в інформаційних технологіях.

2.      Розвиток міжнародної інфраструктури, нових поколінь транспорту і зв'язку.

3.      Поглиблення міжнародного поділу праці, подальший розвиток інтернаціоналізації виробництва.

4.      Геоекономічні та геополітичні трансформації, пов'язані з розпадом соціалістичної системи та посиленням ринкової уніфікації сучасного світу.

5.      Послаблення ролі традицій, соціальних зв'язків і звичаїв, інтернаціоналізація освіти, культурного простору.

 

Основні напрямки глобалізації

1.      Розповсюдження ліберальної демократії а її наслідками стали:

–        розповсюдження свободи слова

–        розповсюдження політичних, релігійних, етнічних, територіальних конфліктів

–        розповсюдження міжнародного тероризму

–        утворення глобальної проблеми біженців

–        поява нових постсоціалістичних держав

2.      Посилення активної, вирішальної дії ринкових сил в економіках більшості країн світу, що привело до:

–        поглиблення соціально-економічного розколу в суспільстві різних країн світу

–        Збільшення розриву між найбільш багатими і бідними країнами

–        економічне зростання

3.      Всебічна інтеграція  світової економіки, що привело до:

–        утворення транснаціональних (ТНК) корпорацій, які утворили тканину економіки світу.

–        створення економічних об'єднань держав ( Євросоюз, НАФТА і т.д.)

–        створення єдиних валют ( ЄВРО)

–        посилення відтоку "умів" з країн з слабкою економікою до економічно розвинених країн

4.      Науково-технічна трансформація виробництва і ринку робочої сили.

–        посилення ролі науки, як основної виробничої сили в США. Японії, країнах Західної Європи

5.      Швидке технологічне оновлення виробництва

–        створення інформаційних систем

–        ІНТЕРНЕТ

6.      Революція в засобах масової інформації і диктат ідеології споживацтва.