Освіта і глобалізація

Глобалізація освіти повинна сприяти формуванню психології «громадянина світу» і вихованню толерантності у відносинах між народами.

У цьому плані потрібно розглядати і спроби міжнародної стандартизації середньої і вищої освіти. Однак глобальна освіта зовсім не повинна претендувати на заміну національного, вона може бути  лише доповненням до нього.