Київщинознаство

 

З метою розвитку краєзнавчої роботи в регіоні та виховання у школярів любові до рідної землі з 2000-2001 навчального року у Київській області започатковано викладання курсу “Київщинознавство“.  Даний курс є першою спробою створити дієву систему краєзнавчої роботи на рівні області.

”Київщинознавство “ – інтегрований курс варіативної частини базового навчального плану.

Основними завданнями курсу “ Київщинознавство “ на сучасному етапі розвитку освітньої системи області є:

- розширення  знань школярів про конкретну адміністративну  одиницю (область, район)  та населений пункт, де проживає учень;

- формування в учнів уявлення про Київську область і конкретний населений пункт як цілісний об’єкт пізнання;

- виховання  в учнів глибокої поваги до своєї  малої батьківщини;

- удосконалення практичних і дослідницьких навичок краєзнавчої роботи в конкретному регіоні.

Київщинознавство  дає змогу цілісно й системно подавати комплекс знань про свою місцевість, рідний край – Київську область. Структура курсу націлена на забезпечення наступності й перспективності між різними ланками шкільної освіти.

Київщинознавство є особливим інтегративним курсом, в якому поєднуються      комплекси історичних, антропологічних, археологічних, природничих, лінгвістичних,     етнокультурних знань про Київську область.

Даний курс введено до навчальних планів усіх  загальноосвітніх навчальних      закладів Київської області.  У кожному класі на вивчення курсу відводиться 34 години
(1 год. на тиждень).

Робота щодо запровадження даного курсу відповідає вимогам часу і є актуальною сьогодні.  Вона направлена на реалізацію Указу Президента України “ Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні “ від 23.01.2001 року і постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 року  “ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року“.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів у Київській області створена “Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року “. Метою даної програми є всебічне сприяння  розгортанню краєзнавчого руху в Київській області.

На сьогодні зроблено багато для реалізації положень даної  програми. Цьому передувала робота обласного інституту та провідних педагогів області по створенню програми та навчально-методичного забезпечення курсу “Київщинознавство”.

Співробітниками кабінету була розроблена програма курсу для 1 – 11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів та методичні рекомендації щодо його вивчення.

З метою забезпечення викладання курсу Київщинознавство кваліфікованими педагогічними кадрами в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів організовано проведення курсів для даної категорії педагогів. Програма даних курсів ставить за мету забезпечити відповідну наукову теоретичну підготовку висококваліфікованих, компетентних спеціалістів у галузі краєзнавства.

Також розроблено та запроваджено до навчальних планів слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх дисциплін спецкурс : “ Особливості викладання курсу “Київщинознавство”, що дає можливість значній кількості педагогів області ознайомитися з програмою та особливостями викладання предмету в навчальних закладах.

Важливим етапом у запровадженні нового курсу є навчально-методичне забезпечення викладання курсу.

Для вчителів і учнів вийшли:

- Навчальний посібник для вчителів “Київщинознавство” за загальною редакцією  І.Л.Лікарчука;

- Навчальний посібник В.І.Цимбалюка та Ю.І.Пасічника “Колиска українського народу”;

-  Географічний атлас “Київщина: Моя мала Батьківщина”;

- Підручники та навчально-методичні посібники з київщинознавства для учнів та  вчителів  4  -  11 класів.

    Таким чином в 2006 році  повністю учні і вчителі області  забезпечені навчально-методичними матеріалами з київщинознавства.

    В останній час у більшості районів і міст області створено ряд регіональних посібників на краєзнавчу тематику.