Управління освіти і науки

Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

КИЇВЩИНОЗНАВСТВО

10 КЛАС

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНий посібник

 

  Біла Церква

2003

 

Київщинознавство  10 клас.

Навчально-методичний посібник

 

Автори-упорядники:

А.І. Довгань

В.В. Совенко

В.М. Гудима

 
Комп’ютерний набір:

Винарчук Т.М. 

Рекомендовано науково-методичною радою

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

(протокол № 34  від 19.06.2003  р. )

 

У навчальному посібнику містяться матеріали до занять з курсу Київщинознавство у 10 класі. Посібник містить всі теми, що передбачені програмою: "Вступ", "Головні особливості природи та охорони навколишнього середовища", "Історичний розвиток та етнографічні особливості краю", "Населення Київщини".

Посібник розрахований на вчителів, що викладають курс Київщинознавство, та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

У посібнику  розроблено 30 навчальних занять. 4 години – резервні. Вчитель може використати їх для більш поглибленого вивчення окремих тем, проведення тематичних екскурсій, практичних занять, пошукової і дослідницької роботи, закріплення і узагальнення вивченого матеріалу.

 

                                   

                               © КОІПОПК, 2003