Київський обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

 

В.М. Гудима,

Л.П.  Ткаченко

  

 

КИЇВЩИНОЗНАВСТВО

4  КЛАС

 

Навчально-методичний посібник

 

  

КОІПОПК

Біла Церква

2006

 

ББК 26. 89

      Г 58

 

 

Рекомендовано науково-методичною радою

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

(протокол №  2   від  6. 04. 2006  р. )

 

Рецензенти:

 

В.І. Цимбалюк, заступник директора з наукової роботи Сквирського ліцею, кандидат педагогічних наук;

А.І. Довгань, завідуючий навчально-методичним кабінетом регіо­нально­го краєзнавства КОІПОПК.

 

 

В.М.Гудима, Л.П.Ткаченко Київщинознавство. 4 клас: Г58  Навчально-методичний посібник. - Біла Церква: КОІПОПК,          2006. - 138 с.

ISBN

 

Курс “Київщинознавство” у 4 класі є інтегрованим і включає відомості, отримані учнями при вивченні курсу “Людина і світ”.

Значна увага приділена вивченню духовного коріння населення Київщини. Учні ознайомлюються з відомими літераторами, художниками та спортсменами області.

У посібнику вміщені матеріали про природні умови, особливості господарської спеціалізації нашого краю. Особлива увага приділена економічному вихованню школярів. При вивченні даного курсу бажано використовувати місцевий краєзнавчий матеріал. У посібнику розроблені 33 навчальних заняття.

Навчально-методичний посібник може використовуватись вчителями та учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

                                                                                 © В.М. Гудима, 2006

ISBN                                                                          © Л.П. Ткаченко, 2006