Рекомендовано науково-методичною радою

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

(протокол №  від   р. )

 

Рецензенти:

 

Цимбалюк В. І. – кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Сквирського ліцею;

Москаленко В. А. – вчитель-методист гімназії №1 м. Білої Церкви.

 

 

Київщинознавство 8 клас: Навчально-методичний   посібник/ автори-упорядники В.М.Гудима, А.І.Довгань, В.В. Совенко – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 240 с.

 

ISBN 966-8358-15-5 

Малюнки: Гудима В.М.                                     

 

Курс “Київщинознавство” у 8 класі знайомить учнів із традиційною народною культурою населення Київщини. У навчальному посібнику містяться матеріали про природні, історичні умови розвитку господарства Київщини, особливості регіональної спеціалізації господарства нашого краю, характерні риси розвитку традиційних галузей рослинництва і тваринництва, допоміжні види господарської діяльності, промисли і ремесла населення нашого краю.

У посібнику розроблено 31 навчальне заняття. 3 години відведено для вивчення господарських і культурно-етнографічних особливостей свого населеного пункту, виходячи із конкретних умов кожної території. 1 година – резервна.

Під час вивчення даного курсу рекомендується проводити пошукову й дослідницьку роботу, організовувати екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, виконувати практичні завдання.

Навчально-методичний посібник розрахований на вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

                                       

© В.М. Гудима, А.І. Довгань,

В.В. Совенко, 2006