ОБЛАСНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ

 

Мета і основні завдання програми

 Мета програми – всебічне сприяння розгортанню краєзнавчого руху в конкретному регіоні — Київській області на основі відродження духовності, історичної пам’яті, відповідальності за збереження історико-культурного надбання, поваги до людини, національно-патріотичного виховання громадян і передусім молоді. Визначальною особливістю програми є її спрямованість на створення системи краєзнавчої роботи в регіоні, створенню її функціональних осередків у наукових та освітніх центрах, населених пунктах області та забезпечення ефективності функціонування цієї системи. Програма визначає шляхи поліпшення краєзнавчої роботи, координації діяльності всіх організацій, установ і закладів, залучених до цієї роботи

Функціонування системи здійснюватиметься завдяки реалізації таких завдань:

- створення кафедр (відділень) у освітніх закладах для забезпечення оптимальних         умов по підготовці спеціалістів з відповідної сфери діяльності;

- відкриття консультаційних пунктів на базі наукових та освітніх установ для   інформаційного забезпечення даної програми;

- відкриття відповідного відділення по підготовці педагогічних кадрів даного фаху на базі КОІПОПК;

- удосконалення науково-методичної бази краєзнавства: використання нових навчальних планів, програм, підручників, довідників, розроблених органами управління освітою, авторськими колективами науково-дослідних інститутів, вищих і середніх навчальних закладів, педагогами-практиками, працівниками музеїв, краєзнавцями-аматорами;

-   забезпечення матеріальної та фінансової підтримки щодо створення науково-методичних комплексів і в першу чергу для реалізації курсу "Київщинознавство";

-   сприяння формуванню у громадян усвідомлення своєї відповідальності за збереження і примноження духовних скарбів.

 

Основні напрями реалізації програми

• Основними напрямами реалізації програми є залучення педагогів, краєзнавців, працівників організацій, залучених до цієї роботи та  обдарованої молоді до системи науково-дослідницької та практичної, творчої діяльності в краєзнавчому напрямі в різних галузях гуманітарних та природничо-математичних наук.

• Створення краєзнавчих секцій, відділень, осередків у всіх регіонах Київської області.

·          Координація роботи обласних краєзнавчих організацій з Всеукраїнською спілкою краєзнавців та окремими дослідниками.

·          Залучення широких кіл громадськості до національної культурної спадщини.

·          Популяризація краєзнавчих досліджень.

• Забезпечення викладання курсу "Київщинознавство" у середніх та вищих навчальних закладах освіти.

 

Завдання програми і напрями їх реалізації розраховані на 2002-2010 роки

Форми і методи діяльності можуть корегуватися, змінюватись у залежності від умов роботи навчальних закладів.

 

Науково-організаційні заходи

1. Розробити районні та міські комплексні програми розвитку краєзнавчого руху в конкретному регіоні.

Районні (міські) відділи освіти

до 1 січня 2003 року

2. Забезпечити викладання курсу "Київщинознавство" у всіх класах навчальних закладів області за рахунок варіативної частини навчального плану.

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації

постійно

3. Забезпечити впровадження курсу "Київщинознавство" у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації

з 1 вересня 2002 року

4. Вивчити питання про відкриття кафедр краєзнавства у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації

протягом 2002-2005 років

5. Передбачити в проектах обласного, районних (міських) бюджетів кошти на фінансування програм підтримки краєзнавчої освіти.

Київська обласна, районні (міські) держадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

з 2001 року

6. Продовжити проведення проблемно-тематичних курсів "Викладання курсу "Київщинознавство" в школах області" для вчителів.

КОІПОПК

 Постійно

7. Проводити огляд-конкурс учнівської молоді "Топоніміка й історія освіти   рідного краю".

КОІПОПК, районні (міські) відділи освіти

Щорічно

8. Залучати обдарованих учнів до пошукової та науково-дослідницької роботи з краєзнавства в Малій академії наук.

КОІПОПК, районні (міські) відділи         освіти, керівники освітніх закладів

Постійно

9. Включити питання з краєзнавчої тематики до завдань І-ІІІ етапів всеукраїнських олімпіад з історії, географії, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук.

КОІПОПК, районні (міські) відділи         освіти, керівники освітніх закладів

Постійно

10. Заснувати регіональну іменну премію за вагомий внесок у дослідження рідного краю.

Київська обласна державна адміністрація

Щорічно

11. Проводити моральне та матеріальне стимулювання вчителів та учнів, які зробили вагомий внесок у розвиток краєзнавства.

Управління освіти і науки Київської

облдержадміністрації

Постійно

 12.Розробити туристсько-краєзнавчі маршрути по території області.

Будинок художньої творчості.   КОІПОПК

2002 – 2005  роки

13.Висвітлювати у пресі, радіо, на телебаченні краєзнавчу роботу осередків, навчальних закладів, громадських організацій.

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації.

Управління у справах інформації Київської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

Постійно

 

14. Розробити науково-обгрунтовану програму розвитку та діяльності громадських    музеїв.

Управління культури Київської обласної державної адміністрації

2003 – 2005 роки.

Видавнича діяльність

 

15. Організувати видання науково-методичного щорічника "Київщинознавство".

 Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, КОІПОПК, авторський колектив

До 1 вересня поточного року

16. Підготувати до видання підручники "Київщинознавство" для учнів 1-12 класів загальноосвітніх шкіл області.

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, КОІПОПК, авторський колектив

2002-2005 роки

17. Організувати замовлення та видання додаткового тиражу атласу "Київщина" та комплекту географічних карт "Київська область".

КОІПОПК, видавництво МАПА" До 1 вересня 2002 року

18. Створити науковий підрозділ для науково-методичного керівництва і редагування багатотомної енциклопедії "Історія міст і сіл України".

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, КОІПОПК, авторський колектив

2002-2005 роки

19. Взяти участь у роботі над енциклопедичним довідником "Історичні міста України".

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, КОІПОПК, авторський колектив

2002-2005 роки

 

 

            

 

 

 

 

Виконавці:       Довгань А.І., завідуючий навчально-методичним кабінетом регіонального краєзнавства;

                                 Совенко В.В., методист навчально-методичного кабінету регіонального краєзнавства.