Варіативний

 

 Варіативна складова навчального плану загальноосвітньої школи включає вивчення предметів за вибором.

Таким предметом, що вивчається за вибором є київщинознавство.