Валідність – міра, у якій висновки, зроблені з результатів оцінювання, відповідні, надійні, значущі та корисні щодо цілей оцінювання.

(За матеріалами видання: Булах І.Є. Створюємо якісний тест : навчальний посібник / І.Є. Булах, М.Р.Мруга. –  К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.)

 

 Термін "валідність" походить від анг. "valid" – обґрунтований, дійсний, придатний, той, що має силу. Валідність – це комплексна характеристика , яка показує, що певна методика вимірює саме те, для чого вона створена, а не щось інше.

Певний метод  вважається об’єктивним, якщо він забезпечує мінімальний вплив суб’єктивних факторів на результати вимірювань. Метод буде об’єктивним, якщо отримані результати не залежать від способу їх вимірювання, тобто застосованого методу, і властивостей тих, хто проводить вимірювання.

Надійний метод вимірювання – це такий метод, що забезпечує можливість отримання надійних результатів (інформації).

  (За матеріалами публікації: Аванесов В.С. Проблема качества педагогических измерений / В.С.Аванесов // Педагогическая диагностика. – 2002. – № 4.)

 

У зарубіжній тестології говорять про надійність результату, а не тесту. Ця характеристика "впливає  на точність, з якою можна виміряти ту чи іншу конкретну ознаку. Перевірка надійності методу стосується насамперед повторюваності результатів під час повторних вимірювань".

(За матеріалами дослідження: Булах І.Є. Система управління якістю медичної освіти в Україні : монографія / І.Є.Булах, О.П.Воловець, Ю.В.Вороненко та ін. – Дніпропетровськ : АРТ- ПРЕС, 2003. –  212 с.)