Таксономічний рівень – класифікація за рівнями сформованості
1. 00. Знання Запам'ятовування понять, фактів, принципів, процесів у різних предметних галузях
2.00. Розуміння Розуміння змісту вивченого матеріалу
3.00. Застосування Здатність використати вивчений матеріал у нових ситуаціях
4.00. Аналіз Здатність розділити  ціле на складові елементи (структурувати навчальний матеріал так, щоб була зрозумілою загальна організаційна структура)
5.00. Синтез Уміння створити ціле з частин (поєднати окремі частини знань з метою отримання цілого, що набкває нової якості)
6.00. Оцінювання Уміння визначити цінність та придатність певних засобів для досягнення певної цілі; оцінити здобутий результат; здатність давати оцінку певному навчальному матеріалу в межах поставленої мети