Когнітивний рівень –  знання фактів   

          Виберіть прізвище письменника, який сказав, що Леся Українка – "чи не одинокий мужчина на всю Україну":

А. М. Коцюбинський

Б. М. Рильський

В. Т. Шевченко

Г. М. Зеров

         Д. І. Франко

 

Когнітивний рівень розуміння

Укажіть, хто є головним героєм поезії Л. Костенко "Життя іде і все без коректур…" ?

А. Закохана

Б. Авторське "я"

В. Маркіза Помпадур

Г. Час

Д. Україна

 

Рівень застосування

Поширене означення, яке стоїть перед іменником, відокремлюється комою, якщо…

А. У складі означення є особовий займенник

Б. Означення вказує на причину дії

В. З означення можна визначити мету

Г. Після іменника є інші означення

 

Рівень аналізу

Визначте, який із названих творів українських драматургів не може бути перекладеним іноземними мовами?

А. "Ярослав Мудрий" І. Кочерги

Б. "Мина Мазайло" М. Куліша

В. "Народний Малахій" М. Куліша

Г. "Свіччине весілля" І. Кочерги

Д. "97" М. Куліша

 

Рівень синтезу

Укажіть, що є спільного між твором В. Барки "Жовтий князь"  і п'єсою М.Куліша "97"?

А. Тема страшного голоду

Б. Засудження радянської влади

В. У творах діють ті ж самі персонажі

Г. Обидва твори написані в еміграції

Д. Твори мають однаковий жанр

      

       Рівень оцінювання

Серед запропонованих виберіть проблему, яка є провідною у романі Олеся Гончара "Людина і зброя":

А. Патріотичного обов'язку

Б. Боротьби за владу

В. Дезертирства і зради

Г. Самодурства військових командирів

Д. Відбудови зруйнованого господарства