ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 

Об’єкт – це те, що протистоїть суб’єкту в його предметно-практичній і пізнавальній діяльності. (Объект // Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – C. 453). У галузі педагогічних наукових досліджень системи післядипломної освіти об’єктом досліджень є вчитель з його предметно-практичною і пізнавальною діяльністю, що проявляється у навчальному, розвивальному, виховному впливі на суб’єкта навчального процесу, тобто учня. 

 

Предмет – категорія, яка визначає певну цілісність відносин між об’єктом та суб’єктом в їх предметно-практичній і пізнавальній діяльності. (Предмет //Философский энциклопедический словарь. – М. Советская энциклопедия, 1983. – С. 525).

 

Програма – це нормативний документ, що розкриває зміст і план проведення занять з певної навчальної дисципліни чи предмета. (Программа // Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – С. 1075).

Прикладами таких програм є:

- програма курсів ЦІППО АПН України підвищення кваліфікації керівних кадрів навчальних закладів з питань організації та впровадження дистанційного навчання;

- програма курсів КОІПОПК підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів з питань організації та впровадження дистанційного навчання;

- збірник навчальних планів та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників: «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»;

- програма курсів Інституту інформаційних технологій в освіті Національного політехнічного університету «Київський політехнічний інститут» з основ інформаційних технологій в освіті;

- програма курсів Науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України з основ дистанційного навчання;

- програма Intel «Навчання для майбутнього» підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі;

- авторський курс «Практикум дистанційного навчання» В.М.Кухаренка;

- авторський курс «Дидактика дистанційного навчання» В.Л.Шевченка.

 

Дистанційне навчання - це універсальна форма навчання, яка базується на використанні широкого спектру традиційних і нових педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій та технічних засобів, які створюють умови для тих, хто навчається вільного вибору навчальних дисциплін відповідно до державних освітньо-кваліфікаційних стандартів, діалогового спілкування з викладачем та іншими учасниками навчального процесу, незалежно від їх розташування як у просторі, так і у часі.