Етапи

 

1. Етап мотивації (визначення емоційного стану школярів, створення позитивної емоційної налаштованості до навчально-пізнавальної діяльності).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.

3. Цілевизначення і планування.

4. Опрацювання навчального матеріалу (етапи визначаються відповідно до типу навчального заняття).

5. Рефлексивно-оцінювальний етап.