Компоненти ОЗОН

 

- визначення цілей навчально-пізнавальної діяльності;

- забезпечення реальної участі учнів в організації навчальної діяльності на основі співпраці у цілевизначенні, плануванні й організації роботи, рефлексії та оцінюванні;

- реалізація варіативності форм та змісту навчально-пізнавальної діяльності, вибору завдань та способів їх виконання школярами;

- створення ситуації успіху, формування  позитивної мотивації до вивчення предмета;

- застосування інтерактивного навчання, діалогічного спілкування, індивідуальної, парної та групової форм роботи;

- заохочення школярів до самостійності суджень і вибору способів досягнення цілей;

- рефлексія та оцінювання навчальної діяльності (осмислення доцільності обраних завдань, форм роботи, способів діяльності, причин досягнення цілей або невдач);

- оцінювання процесу навчання, розвитку здібностей та особистісних якостей школяра (попередній рівень і спрогнозовані та одержані результати, засвоєні способи діяльності, відзначення успіхів).