Результати реалізації основних напрямів діяльності педагогічного колективу школи

 

- впроваджено модель особистісно орієнтованого навчання та виховання;

- завершено підготовку матеріалів досвіду роботи творчих груп учителів початкової та основної школи щодо впровадження моделі особистісно орієнтованого навчання та виховання;

- упроваджується проект “Ранкові зустрічі: розвиток взаємоповаги та толерантності у практику роботи вчителів-класоводів” (за Програмою всебічного розвитку дитини “Крок за кроком”);

- організовано роботу відеотеки з проблем упровадження особистісно орієнтованої та інклюзивної моделей освіти;

- проведено заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації; конференції, семінари, “круглі столи”, консультації для освітян області з проблеми впровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання;

- здійснено апробацію навчальної літератури та електронних засобів навчального призначення;

- реалізується програма Всеукраїнського соціально-педагогічного експерименту “Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах“;

- створено модельний центр інклюзивної освіти;

- проведено систему тренінгових занять із батьками, діти яких мають особливості психофізичного розвитку;

- організовано семінари, тренінги, “круглі столи”, консультації для педагогів міста й області з проблем розвитку інклюзивної моделі освіти;

- здійснюється підготовка методичних матеріалів  щодо організації навчально-виховного процесу та психологічного супроводу дитини з особливостями психофізичного розвитку в класах інклюзивної освіти;

- організовано підготовку матеріалів до науково-методичного посібника з питань  проведення особистісно орієнтованого навчального заняття з української літератури.