Додаток 1

 

Бланк реєстрації даних експертизи рівня розвитку загальноосвітнього навчального закладу

 

№ з/п

Ф а к т о р

Термін проведення

I. Загальний рівень діяльності учня:        
I.1. – школи І ст.        
I.2. – школи ІІ ст.        
I.3. – школи ІІІ ст.        
II. Загальний рівень впливу сім’ї на навчання учнів        
III. Загальний рівень діяльності педпрацівників        
IV. Загальний рівень діяльності директора        
V. Загальний рівень діяльності ЗНЗ        
V.1 Створення системи управління        
V.2. Організація освітнього процесу        
V.3. Організація роботи з педагогічними кадрами        
V.4. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу        
V.5. Організація роботи у системі “ЗНЗ – сім’я – соціальне середовище”        
V.6. Соціальний захист, адаптація, збереження та зміцнення здоров’я учнів і працівників        
V.7. Стан загальноосвітньої підготовки випускників        
V.8. Стан соціальної адаптації учнів        
V.9. Вплив ЗНЗ на позитивний розвиток учнів, формування соціально зрілої особистості громадянина України