Захлюпаний В.М.,

директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13  м. Ірпеня Київської області

 

 

Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу

 

У статті проаналізовано основні напрями застосування комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітніх навчальних закладів, їх ефективність, переваги та недоліки.

 

Ключові слова: діагностика, опитування, форум, комп’ютерні технології, потреби клієнтів, аналіз особистості, психологічні параметри колективу.

 

Для того, щоб навчальний заклад ефективно функціонував, адміністрації школи необхідно мати адекватну інформацію. Збирання, відображення та аналіз даних про проблеми, пов’язані з діяльністю закладу, є дослідженням, необхідним, зокрема, і для вивчення потреб клієнтів освітнього закладу.

Таке дослідження допомагає зорієнтуватися в актуальних питаннях, що стоять перед закладом, відповідно до потреб користувачів. Дослідження – це стрижнева основа, яка дозволяє вивчити ситуацію і діяти відповідно до неї.

 Кожне дослідження повинне мати систематичний, а не випадковий характер. Крім збирання інформації, обов’язковим є аналіз. Дані можуть надходити з різних джерел і  використовуватися будь-якою стороною яка потребує інформації для сприяння прийняттю рішення.

 Використовуються різні методи збирання, оброблення та аналізу даних: дослідження, опис, спостереження. Найбільш поширеним є опитування; воно здійснюється за допомогою анкетування, інтерв’ю, поштового опитування. В сучасних умовах – швидкого розвитку комп’ютерних технологій – важливе значення має використання інформаційних технологій у вивченні потреб клієнтів освітнього закладу.

 Науковцями і педагогічними працівниками розроблено низку програмних засобів, які допомагають автоматизувати, результативно проводити діагностичну роботу з учнями, вчителями, батьками і громадськістю. Нові інформаційні системи розширюють можливість спілкування клієнтів освітньої галузі, створюють нові форми і засоби навчання. Саме тому проблеми використання комп’ютерних технологій у дослідженнях заслуговують спеціального вивчення.

Якими можуть бути напрями застосування комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітніх навчальних закладів, якою є їх ефективність, переваги та недоліки, а також правильність результатів дослідження з використанням інформаційних технологій?

На прикладі Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Київської області – школи-лабораторії інформаційних технологій КОІПОПК – було вивчено та систематизовано напрями використання комп’ютерних технологій для виявлення потреб клієнтів освітнього закладу.

 В Ірпінській ЗОШ №13 практикуються такі дослідження з використанням комп’ютерних технологій:

- Інтернет-опитування;

- Інтернет-форуми;

- комп’ютерне тестування;

- робота з програмно-діагностичними комплексами.

 Сучасні інформаційні технології дають можливість в Інтернет-просторі проводити опитування, голосування, брати участь у форумах, чатах тощо. У школі створено сайт (www.school13.irpin.com), на якому розміщено модуль "Опитування" (рис. 1).

Рис. 1. Модуль "Опитування"

 

За допомогою цього модуля можна проводити опитування серед користувачів сайту з метою вивчення потреб клієнтів освітнього закладу, надання більш якісних освітніх послуг.

Модуль "Опитування" використовується для проведення інтерактивного голосування серед користувачів з тим, щоб вони могли обмінятися думками один з одним, для виявлення думки громадськості з різних питань. Результати голосування підсумуються і не підлягають зіставленню з конкретним користувачем. Система може використати засоби «маркування» користувачів, що проголосували, для запобігання повторних голосувань з одного питання. Цей маркер ніяк не зв'язується з даними про конкретного користувача.

Основні можливості модуля "Опитування" є такими:

- підтримка декількох опитувань одночасно;

- велика кількість варіантів відповіді;

- призначення періоду для кожного опитування;

- повідомлення адміністратора про кожну відповідь за допомогою e-mail;

- використання бази даних користувачів;

- керування дизайном опитування за допомогою шаблонів;

- вибір груп користувачів в опитуваннях;

- захист від неправильності даних;

- графічне відображення результатів опитування;

- впровадження на будь-якому сайті за допомогою javascript-вставки.

Модуль "Опитування" може використовуватися самостійно як доповнення до вже існуючого на будь-якому іншому хостингу сайту за умови додаткового використання будь-якого контент-модуля.

Аналіз результатів застосування модуля "Опитування" виявив ефективність застосування комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів освітнього закладу. Відповідність результатів опитування за допомогою Інтернет-технологій реальним даним знаходиться в межах 3-4%. Так, відмінності результатів Інтернет-опитування з питання "Чи задоволені Ви роботою школи?" від результатів проведеного опитування серед батьків та учнів школи традиційними методами подані в таблиці 1 та на рисунках 2, 3.

 

 

 

Таблиця 1

 

Результати опитування батьків та учнів школи з питання  "Чи задоволені Ви роботою школи?"

 

  Чи задоволені Ви роботою школи?
Відповіді Опитування на сайті школи Опитування традиційним способом
Так, задоволені 51% 55%
Не зовсім задоволені 14% 17%
Не задоволені 33% 26%

 

 

 

Рис. 2.  Опитування на сайті школи
 

Рис. 3. Опитування традиційним способом

 

Сучасні системи підтримки сайтів забезпечують можливість опитування з будь-яких тем і різних за  типами. Можна запропонувати опитування на вибір однієї відповіді із декількох запропонованих чи вибрати декілька варіантів зі списку. Наприклад, опитування на сайті селища Гостомель (школа – розробник представленого web-сайту) з питання "Які, на Ваш погляд, головні недоліки в діяльності Гостомельської школи (ЗОШ №13 м. Ірпеня)?" створено таким чином, що учасник опитування може вказати кілька правильних, на його думку, варіантів із запропонованого списку (рис. 4).

 

 

Рис. 4. Вибір кількох правильних відповідей зі списку запропонованих варіантів відповідей

 

Подібні опитування дають можливість глибше проаналізувати діяльність навчального закладу, знати громадську думку про роботу колективу, вивчати настрої та ставлення учасників освітнього процесу до впровадження інноваційних технологій, актуальності питань, що обговорюються тощо.

Було визначено, що, порівняно з традиційними методами, опитування з використанням комп’ютерних технологій має низку переваг:

- значно ефективнішою є швидкість збирання і оброблення даних;

- вища відвертість даних (відсутність учителя під час опитування учнів);

- відкритість і доступність опитування (кожен має змогу взяти участь в опитуванні та ознайомитися з його результатами);

- відсутність часового обмеження у часі проведення опитування (у будь-який вільний час можна взяти участь в опитуванні, краще зосередившись на запитаннях);

- обмеженість системою викривлень дослідження (система дає можливість взяти участь в опитуванні лише один раз, тим самим захищає результати опитування від викривлення дійсності).

Серед недоліків використання інформаційних технологій під час опитування, Інтернет-форумів та інших видів комп’ютерної діагностики визначаємо такі:

- недостатність і невідповідність інформації про учасника опитування (тільки близько 30% учасників Інтернет-опитування залишають про себе повну і правдиву інформацію та адресу для зворотного зв’язку);

- участь в опитуванні респондентів, які не відносяться до суб’єктів дослідження (участь в опитуванні можуть взяти користувачі, які не є клієнтами освітніх послуг закладу);

- висловлення неособистої думки (не завжди можна прослідкувати: результатом опитування клієнта освітнього закладу є його індивідуальна участь в опитуванні чи групова діяльність);

- обов’язкова наявність комп’ютерної техніки та Інтернет-зв’язку (участь в опитуванні за допомогою інформаційних технологій можливе для клієнтів, які мають комп’ютерні технології та доступ до мережі Інтернет) та інші.

Інший модуль, який розміщений на сайті з метою зворотного зв’язку з користувачами, – "Форум". Він створений для того, щоб допомогти організувати конференції з актуальних проблем на будь-якому сайті. У сучасності форуми є оптимальним засобом спілкування користувачів сайту між собою з будь-яких тем. Основні можливості модуля "Форум" є такими:

- керування форумом і моделювання повідомлень на сторінках форуму;

- використання бази даних користувачів;

- гнучке налаштування доступу для різних груп користувачів;

- перенесення повідомлень між темами;

- з'єднання і поділ тем форуму;

- підтримка опитувань;

- блокування небажаних IP-адрес;

- наявність підписки повідомлень користувачів з різних тем форуму;

- пошук за автором і за текстом повідомлення;

- розпізнавання посилань у повідомленні тощо.

Форум – це універсальний засіб спілкування. Тематичний форум привертає увагу користувачів до певного обговорення, визнає думку учасників обговорення щодо важливого для закладу питання. Форум цінний тим, що він необмежений певними межами, як в умовах звичайного тестового опитування, надає можливість більш ґрунтовного дослідження питання, наведення додаткових аргументів, організації індивідуальних і групових дискусій з певного питання, залучення до одночасного обговорення необмеженої кількості учасників (рис. 5).

Рис. 5. Форум – це унікальний засіб спілкування

 

Важливу роль у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу відіграють комп’ютерні програмні засоби діагностичного спрямування. Наш навчальний заклад має декілька таких програмних засобів. Прикладом застосування психологічного тестування, обстеження, самодіагностики особистості та колективу в школі на основі комп’ютерних технологій є використання діагностичного комплексу "Персонал – ψ". Комп’ютерний діагностичний комплекс "Персонал – ψ" розроблений на основі методик психологічного тестування; він є засобом обстеження, виявлення і самодіагностики особистості та колективу. За результатами тестування визначається психологічний профіль людини, повна та коротка характеристики особистості й колективу.

За допомогою комплексу може проводитися також тестування членів педагогічних колективів різних навчальних закладів та інших трудових колективів з метою визначення готовності до роботи у різних галузях науки і виробництва, можливості професійного й особистісного зростання, статусу і психологічної сумісності колективу. Комплекс може використовуватися також для вивчення, підбору і розподілу спеціалістів в організаціях та освітніх установах.

Використання комплексу сприяє вирішенню такого:

- введення первинних результатів тестування з бланка;

- графічний аналіз результатів тестування (профіль особистості та інше);

- систематизація і збереження інформації в базі даних;

- створення характеристики за результатами тестування;

- відбір з бази даних персоналу за соціально-психологічними критеріями;

- подання на екран і друк текстів анкет та бланків для відповідей, текстів інтерпретації результатів тестування;

- можливість включення в систему нових методик;

- проведення комп’ютерного тестування з пред’явленням запитань і відповідей на екрані монітору;

- визначення і вирішення проблем на основі особистісних потенційних можливостей.

Як основний результат комп’ютерного оброблення інформації у комплексі передбачено кількісно-якісний аналіз особистості й колективу (групи) за певними соціально-психологічними напрямами.

Програма зберігає дані про респондентів. У розділі "Статистика" можна вести пошук і відбір персоналу за соціально-психологічними критеріями. За вибраними параметрами складаються портрети колективу в цілому або групи респондентів, що дає можливість прогнозувати і проектувати формування і розвиток ділових і міжособистісних стосунків у колективі (рис. 6-8).

 Результати роботи з діагностичним комплексом дають широку можливість як для самоаналізу діяльності вчителя, так і для вивчення адміністрацією проблем і потенційних можливостей особистості та колективу.

 

Рис. 6. Профіль особистості

 

Рис. 7. Психологічні параметри особистості

 

Рис. 8. Проблеми та потенційні можливості особистості

 

На основі одержаних індивідуальних результатів учасників діагностування створюється банк даних психологічних параметрів колективу (рис. 9-15).

 

Рис. 9. Діагностичний комплекс "Персонал" ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня

 

 

Рис. 10. Проблеми та потенційні можливості колективу

 

Рис. 11. Мотиваційна діяльність учасників освітнього процесу в закладі

 

Рис. 12. Види спрямованості особистості

 

 

Рис. 13. Міжособистісні стосунки

 

Рис. 14. Соціально-психологічні настанови та рівень їх прояву

Рис. 15. Кількісне і відсоткове співвідношення типів особистості

 

Програмний комплекс дає повну розгорнену характеристику кожного учасника діагностики (рис. 16).

 

 

Рис. 16. Розгорнена характеристика учасника діагностики

 

Зрозуміло, що ґрунтовний аналіз діяльності учасників освітнього процесу сприяє тому, що адміністрація закладу має змогу оперативно вирішувати питання навчально-виховного процесу, зокрема – кадрові призначення, планування роботи школи, проведення педагогічних рад і нарад при директорові, створення умов для вдосконалення психологічного мікроклімату в закладі.

Загалом, у зазначеному програмному комплексі використовуються такі методики:

- "Загальна характеристика" (розроблена на основі методики О.Зворикіна. За її допомогою визначається тип особистості респондента);

- "Особливості міжособистістних стосунків" (розроблена на основі методики Т.Лірі; призначена для дослідження уявлень суб’єкта про себе, а також для виявлення взаємостосунків у групах. За допомогою цієї методики виявляється переважаючий тип ставлень особистості до людей у їхній самооцінці і взаємооцінці);

- "Риси педагогічної діяльності" (розроблена на основі методики З.Резапкіної і Г.Резапкіної; призначена для визначення психологічного портрета викладачів навчальних закладів);

- "Соціально-психологічні настанови" (розроблена на основі методики О.Потьомкіної; призначена для визначення соціально психологічних орієнтацій особистості);

- "Спрямованість особистості" (розроблена на основі методики Б.Басса; призначена для визначення соціальної спрямованості особистості);

- "Мотиви і мотивація діяльності"  (завдання призначене для визначення мотиваційної сфери особистості; включає в себе такі методики: мотивація схвалення (Д.Марлоу, Д.Краун), мотивація до успіху (Т.Елерс), мотивація уникнення невдач (Т.Елерс), мотивація готовності до ризику (Шуберт).

Крім програмного комплексу "Персонал – ψ", у школі використовується кілька інших діагностичних комп’ютерних засобів, наприклад, "Універсал", "Педагогічний моніторинг", які сприяють вивченню потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу, підвищенню  якості системи управління та організації навчання.

Отже, сучасний розвиток суспільства передбачає вирішення освітніх потреб на основі інформаційно-комп’ютерних технологій, що  реалізується у роботі нашого загальноосвітнього навчального закладу.

 

 

Захлюпаный В.Н. Роль компьютерных технологий в изучении потребностей клиентов общеобразовательного учебного заведения

В статье проанализированы основные направления применения компьютерных технологий в изучении потребностей клиентов общеобразовательных учебных заведений, их эффективность, преимущества и недостатки.

 

Ключевые слова: диагностика, опрос, форум, компьютерные технологии, потребности клиентов, анализ личности, психологические параметры коллектива.

 

Zahlupaniy V.M. The vole of information technologies during analyzing of necessities of clients of the secondary school

In the article basic directions of application of komp’yuternikh technologies are analysed in the study of necessities of clients of the secondary school, their efficiency, advantages and failings.

 

Key words: diagnostics, questioning, forum, application of computer technologies, necessity of clients, analysis of personality, psychological parameters of collective.