Замкова Л.П.,

учитель української мови і літератури Державного ліцею м. Білої Церкви Київської області, вчитель-методист, відмінник освіти

 

Застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання у проектній діяльності ліцеїстів у процесі вивчення української мови і літератури

 

У статті на основі власного педагогічного досвіду автором розкрито застосування прийомів особистісно орієнтованих технологій: створення особистісно орієнтованої педагогічної ситуації, колективне творче виховання, методика Марії Монтессорі, вальдорфська педагогіка, “ситуація успіху”.

 

Ключові слова: особистісно зорієнтовані технології навчання, проектна діяльність, технологія колективного творчого виховання, методика Марії Монтессорі, вальдорфська педагогіка, ситуація успіху, особистісно зорієнтована педагогічна ситуація.

 

Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені.

Кожен, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною діяльністю,

власними силами, власною напругою.

Адольф Дістервег

 

Сутність освітнього процесу, згідно з особистісно зорієнтованими підходами, полягає у створенні умов для освіти особистості – формування “образу – себе – в – бутті” і його ключових складових: “образу Я”, “образу Світу”, “образу – Я – в – світі” (гармонійного, невідчуженого) – в цілісності і повноті, що прагне нескінченності. Це передбачає розкриття і максимальний розвиток усіх сутнісних сил людини, здібностей та інтересів, створення умов для самореалізації особистості в умовах певного соціуму і певної культури [6].

Хоча особистісно зорієнтована педагогіка має солідну історію свого розвитку – і світову, і вітчизняну, – сучасна школа натепер, як ніколи, відчуває гостру потребу впровадження в щоденну практику набутку педагогів-новаторів С.Шацького, А.Макаренка, В.Сухомлинського, Ш.Амонашвілі, С.Лисенкової, М.Монтессорі та інших [1, 3 та ін.].

Учителі Державного ліцею м. Білої Церкви Київської області ґрунтовно вивчили питання забезпечення умов та реалізації особистісного підходу, розкриті в дослідженнях таких відомих психологів і педагогів, як К.О.Абульханової-Славської, В.В.Давидова, В.О.Моляко, Л.М.Проколієнка, І.С.Якиманської, О.Г.Асмолова, В.В.Століна, І.Д.Беха, В.В.Рибалки та інших, поєднуючи виховання та освіту ліцеїстів у цілісний процес допомоги, підтримки, розвитку молодої людини, підготовки її до життєтворчості [5].

Діючи спільно з ліцеїстами, допомагаємо їм накопичувати нові знання, а не нав’язуємо їх, при цьому, зазвичай, надаємо можливість нашим вихованцям самостійно обирати способи просування до спрогнозованої мети.

У ліцеї успішно діє проект “Креативність” (керівники В.Ф.Терехов, Є.Д.Грабовська), що сприяє відбору обдарованих дітей, які мають нахил та інтерес до певної галузі наукових знань; створенню сприятливих умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів; розробленню і впровадженню сучасних інноваційних технологій навчання; активізації творчого потенціалу кожного учня, забезпеченню можливості ліцеїстам реалізувати його на основі участі у всеукраїнських предметних олімпіадах та в первинному осередку МАН України.

Яскравим свідченням реалізації творчого потенціалу ліцеїстів був інтегрований дворічний проект “Семен Палій як історична постать та фольклорний герой”, що розпочався з ініціативи ліцеїстки Ганни Носач. Учениця запропонувала зібрати матеріали про Семена Палія, видатного полководця, з іменем якого пов’язана історія нашого міста. На першому етапі цей проект був дослідницьким. Предметом дослідження стали історичні праці, архівні матеріали Білоцерківського та Фастівського музеїв, фольклорні твори. До цього проекту, який згодом переріс у наукову роботу, долучилися три творчі групи, які реалізували ще стільки ж міні-проектів: перша група створила відеофільм про експедицію до м. Фастова, друга – оформила фотоальбом-звіт експедиції, а третя організувала у Краєзнавчому музеї м. Білої Церкви персональну виставку скульптора, художника, графіка, члена Національної спілки художників України Анатолія Древецького, присвячену пам’яті полковника Фастівського і Білоцерківського Семена Палія. Ця виставка стала визначною подією в житті міста.

Усе зазначене було організовано як спроба створення особистісно зорієнтованої педагогічної ситуації, опинившись у якій, кожен з учасників повинен був шукати сенс, пристосовувати цю ситуацію до своїх інтересів, будувати модель свого життя, причому без готових рецептів чи настанов, набуваючи одночасно пізнавального та життєвого досвіду [5, 6, 8, 9].

Формуванню емоційно-морального досвіду, високих естетичних цінностей сприяє проект “Виховання красою” (автори Л.І.Пекарська, Л.П.Замкова). Його основою став ліцейський театр, в активі якого – кілька літературних вечорів, поетичних вистав, а також повноцінні вистави – комедія Мольєра “Міщанин-шляхтич”, феєрія Лесі Українки “Лісова пісня”, драма Карела Чапека “Мати”, драматична поема Івана Кочерги “Свіччине весілля” та комедія Бернарда Шоу “Пігмаліон”.

Реалізуючи цей проект, застосовуємо технологію колективного творчого виховання – особистісно зорієнтовану, адже кожна дитина має в ліцейському театрі справу до душі [2, 3, 4, 5].

Елементи методики Марії Монтессорі та вальдорфської педагогіки [4, 5] були використані в реалізації проекту – збірки творчості ліцеїстів “Дитинство моє волошкове”. Працюючи над власними оповіданнями про випадок із життя, ліцеїсти особисто відчули процес самопізнання і саморозвитку в партнерстві з учителем, у двоєдності чуттєвого і надчуттєвого досвіду духу, душі. Учитель у цьому випадку допомагав ліцеїстам в їхньому духовно-душевному самовизначенні, створював максимальні умови для розвитку і закріплення їхньої індивідуальності, тобто створив середовище, найбільш відповідне дитячим потребам, здібностям та інтересам: хто мав досвід писати художні твори, той писав оповідання, казки, вірші; хто вмів і любив малювати, той створював ілюстрації; хто добре володіє комп’ютером, той здійснював набір та верстку збірки тощо.

Кожен окремий учень, який у цій колективній творчій справі був виконавцем, згодом міг стати організатором вже власної справи. Так, завершення цього проекту стало початком індивідуального творчого проекту – власної збірки лірики Богдана Деркача “Життя мого активний електрон”. Це голос поетичної душі, можливо, не завжди філігранно обточений, але, безсумнівно, щирий і правдивий. А тому саме така діяльність допомогла Богданові здолати найвищу вершину в ліцейському житті – стати переможцем ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури у 2007 році і, як наслідок, – студентом Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Сьогодні Богдан – студент другого курсу університету, засновник і головний редактор незалежної громадсько-мистецької студентської газети “Великий Віз”.

Реалізовуючи націєпросвітницький проект ”Піснею до серця – серцем до народу”, ми застосували педагогічну технологію “Створення ситуації успіху” [5].

У ході реалізації проекту ліцеїсти писали реферати про творчу долю українських композиторів, видатних співаків і захищали роботи на уроках української мови. А тим, хто найкраще виконав завдання, було запропоновано презентувати свої дослідження перед ліцейською громадою. Особливо сподобалась ліцеїстам представлення реферату Ганни Ярич про видатного співака Івана Козловського. Переконливо і щиро говорила учениця про те, чому обрала саме цю тему. Виявилось, що її батьки народилися і виросли в Мар’янівці – у селі, яке подарувало світові славетного Маестро. Тут і сьогодні свято шанують пам’ять про всесвітньо відомого співака: функціонує музична школа його імені, а також музей, в архіві якого і працювала учениця, пишучи творчу роботу.

Не маємо сумніву, що створена “ситуація успіху” відкриє приховані можливості ліцеїстки, сприяє перетворенню і реалізації її творчих задатків. Вбачаємо цінність зазначеного проекту в тому, що результат має конкретний практичний вияв – збірку віршів “На крилах музики і слова”.

У цій збірці представлено вісімдесят п’ять віршів про пісню. До першого розділу ввійшли вірші письменників-класиків, сучасних авторів (відомих і маловідомих) про народну пісню, до другого – про літературну пісню, до третього – вірші-посвяти творцям української пісні – кобзарям, поетам, композиторам, виконавцям.

Вірші цієї збірки урізноманітнять уроки, на яких вивчаємо українські історичні пісні та думи, Гімн України, пісні січових стрільців, творчість Б.Лепкого, М.Рильського, Б.Грінченка, В.Симоненка, А.Малишка, Д.Павличка, В.Стуса, Л.Костенко...

Матеріали збірки можна використати на уроках літератури рідного краю, вивчаючи творчість письменників Білоцерківщини А.Гудими, В.Іванціва, В.Гутник, П.Розвозчика.

У виданні вміщено також твори про композиторів Миколу Леонтовича, Левка Ревуцького, Миколу Лисенка, Олександра Білаша, Платона Майбороду, які подарували крила – створили мелодію – до віршів поетів-піснярів Вадима Крищенка, Дмитра Луценка, Миколи Ткача, багатьох інших українських письменників-класиків, творчість яких вивчаємо у курсі української літератури.

Ця збірка стане надійним нашим помічником у проведенні виховних годин, фольклорних фестивалів, свят, вечорів, присвячених українській пісні. Справжньою окрасою є поезія про славетних українських співаків – Остапа Вересая, Соломію Крушельницьку, Діану Петриненко, Івана Козловського, Раїсу Кириченко, Назарія Яремчука, Ніну Матвієнко та ін.

Поезію цієї збірки можна також пропонувати читцям-декламаторам.

Збірка “На крилах музики і слова” ілюстрована живописними полотнами українських художників, присвяченими пісні.

Так склалося, що сьогодні на титулі цієї збірки вже потрібно написати: "Частина I", бо, поки вона версталась, створено рукопис наступної частини – це близько восьми десятків творів. Цей рукопис вже має назву – “Зіткана з любові й джерела”. У виданні буде ще і четвертий розділ, присвячений українській музиці та її творцям.

Дві збірки – це лише невелика частина того, що присвятили українці пісні, тому організатори проекту запропонували долучитися до створення антології педагогам інших куточків України. Сьогодні взяти участь у проекті вже зголосилися освітяни Черкаської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Рівненської областей. Сподіваємося, що цей перелік продовжуватиметься.

Так внутрішньоліцейський проект набуває всеукраїнського масштабу. І цим особливо пишаються ліцеїсти, бо усвідомлюють свою причетність до загальнонаціональної справи і те, що саме вони зі своїм учителем стали її ініціаторами!

Пишаємось і ми – педагоги Державного ліцею м. Білої Церкви – тим, що ефективно, на наш погляд, виконуємо суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення.

 

 

Список використаної літератури

1. Амонашвілі Ш. О. Школа життя: Трактат про початковий ступінь освіти, заснованої на принципах гуманно-особистісної педагогіки / [пер. з рос.]. / Ш. О. Амонашвілі. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітницький центр ім. М. К. Реріха, 2002. – 172 с.

2. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості / Н. Анікіна. – К. : Шкільний світ, 2005. – 128 с.

3. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : наук. видання. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.

4. Ісаєва Г. Педагогічні технології у світовій педагогічній практиці / Г. Ісаєва // Завуч. – 2008. – № 2. – С. 4 - 6.

5. Пєхота О. М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Піхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. [за заг. ред. О. М. Пєхоти]. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.

6. Пилипенко В. Д. Особистісно орієнтовані технології у школі / В. Д. Пилипенко, О. А. Коваленко. – Х., 2007. – 160 с.

7. Роджерс К. Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем / К. Роджерс // Завуч. – 2008. – № 1. – С. 8 - 11.

8. Фасоля А. На порозі особистісно зорієнтоване навчання [Електронний ресурс] / А. Фасоля. – Режим доступу : http://www.ukr-in-scool.edu-ua.net/id/116/print/

9. Фасоля А. Особистісно зорієнтоване навчання: кроки впровадження. [Електронний ресурс] / А. Фасоля. – Режим доступу : http://www.pleady.kiev.ua/index.php?go=Pages&file=print&id=142

10. Храброва В. Персоніфікація як засіб підвищення ефективності особистісно орієнтованого навчання / В. Храброва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 3. – С. 13 - 16.

 

 

Замковая Л.П. Применение личностно ориентированных технологий обучения в проектной деятельности лицеистов в процессе изучения украинского языка и литературы

В статье автор на основе личного педагогического опыта раскрывает методы и приёмы личностно ориентированных технологий обучения: создание личностно ориентированной педагогической ситуации, коллективного творческого воспитания, методики Марии Монтессори, вальдорфской педагогики, ситуации успеха.

Ключевые слова: личностно ориентированные технологии обучения, проектная деятельность, технология коллективного творческого воспитания, методика Марии Монтессори, вальдорфская педагогика, ситуация успеха, личностно ориентированная педагогическая ситуация.

 

 

Zamkova L. P. Using of the personality oriented technologies in project activity of students of lyceum during the learning of Ukrainian and literature 

The main receptions of the personality oriented technologies from the author’s personal pedagogical experience are demonstrated in the article: creation of the personality oriented pedagogical situation, the method of collective creative education, methods of Maria Montessori, Waldorfschool pedagogical methods, “situation of success”.

Key words: the personality oriented technologies, project activity, technologies of collective creative education, method of Maria Montessori, Waldorfschool pedagogical methods, “situation of success”, the personality oriented pedagogical situation.